Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskning- og prosjektstøtte ved ISM

Et hvert forskningsprosjekt innebærer administrative oppgaver, hele veien fra planlegging til avslutning av prosjektet. Ved Institutt for samfunnsmedisin har vi kompetanse innen forskningsadministrasjon, og vitenskapelig ansatte kan få støtte til disse oppgavene.

Vi kan blant annet hjelpe deg med problemstillinger som:

  • hvordan skriver jeg en god søknad om midler? (EU, NFR, NIH, etc)

  • hvilke datainnsamlingsmetode bør jeg bruke? (multisenter, spørreskjema, biologisk materiale, etc)

  • hvilke administrative oppgaver kommer i driftsfasen?

  • hva må med i rapportering til finansieringskilder og etiske komiteer? 

Oversikt over forskningsadministrativ støtte ved ISM »

Oversikten er laget med utgangspunkt i reglementet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktiviteter (BOA). Tips, sjekklister, regelverk og maler er sortert tematisk under den/de mest aktuelle fasene av prosjektet.

Prosjektkontoret ved ISM