Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fakultetsstyrets medlemmer 2018-2021

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet har 15 medlemmer i perioden 1.januar 2018 til 31. desember 2021.

Eksterne representanter (oppnevnt av Universitetsstyret) 

Stener Kvinnsland, leder

Nina Langeland, professor UiB

Trond Brattland, primærhelsetjenesten

Rolv-Ole Lindsetmo, spesialisthelsetjenesten

Representanter for vitenskapelig ansatte  

Sameline Grimsgaard

Ranveig Lind

Kristin A. Fenton

Terje Øien Thomsen

Kolbjørn Rafoss

Vararepresentanter for de vitenskapelig ansatte
Astrid Gramstad

Bente Morseth

John-Bjarne Hansen

Oddgeir Friborg

Gro Ramsdal

 

Midlertidig vitenskapelig ansatte fra 1.1.20-31.12.2020

Patty Huijgens

Vararepresentant fra 1.1.20-31.12.2020

Erik Knutsen

For teknisk og administrativt ansatte   
Eirik Sødal Vole

Vibeke Guddingsmo

 Vararepresentant for de teknisk og administrativt ansatte
Annica Hedberg

Inge W. Nilsen

 

Studentrepresentanter 1.8.2019-31.7.2020

Marte Sandslett Seland

Ellen Marie Knotten

Maren Ingebrigtsen

Vararepresentanter 1.8.2019-31.7.2020

Dana Meknas

Ole Martin Ellingbø Nilsen

Kristian Olsen

Bilde av fakultetsstyret fra 2013-2017  

 

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet våren 2014

Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Lista over styremedlemmer ble oppdatert 21.1.2020.

Ansvarlig for siden: Åshild Strømmesen
Sist oppdatert: 22.01.2020 11:12