Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Krav til engelskkunnskaper

Utenlandske søkere må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse. Attestert kopi av dokumentasjonen vedlegges søknad om opptak til ph.d.-studiet.

GSU-listen viser hvilke studenter som må dokumentere engelskkunnskaper ut ifra hvilket land de kommer fra.

Engelskkunnskaper kan dokumenteres på følgende måte: 

 • Søkere fra land som er medlem av EU/EØS og/eller Europarådet/UNESCO-Cepes og som har engelsk som 1. fremmespråk tatt over en periode på minimum 7 år i grunn- og videregående skole, fritas for engelsktest. Søkerne må selv dokumentere dette eller de må avlegge godkjent eksamen/test. Søkerne kan i særskilte tilfeller dokumentere engelskkunnskaper på annen måte
 • Bestått engelsk grunnkurs i norsk videregående skole med karakteren 2 eller bedre
 • Tester: 
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 580 poeng på papirbasert test, 213 poeng på databasert test eller 85 poeng på internettbasert test.
  • International English Language Testing Service (IELTS) med minimum 6,5 poeng.
  • Advanced Placement International English Language examination (APIEL) med minimum 3 poeng.
   Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) med minimum 85 poeng.
    
 • University of Cambridge eksamener:
  • Certificate in Advanced English
  • Certificate of Proficiency in English
    
 • I tillegg har man dokumentert tilstrekkelige engelskkunnskaper hvis man har:
  • Fullført ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land (Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA) der undervisningsspråket er engelsk.
  • Fullført toårig mastergrad/integrert mastergrad der minst de to siste årene, inkludert masteroppgaven har engelsk som undervisnings- og eksamensspråk.
  • Førsteforfatterskap på vitenskapelige publikasjoner på engelsk.
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 17.11.2015 08:03