Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet

Søknad og opptak 
Søknad om opptak 
Søknad om endelig opptak (Stipendiater ansatt ved UiT) 

Underveis i studiet
Veiledning 

Problemer i veiledningsforholdet - konfliktrådet
Opplæringsdel 

Midtveisevaluering

Hvordan administrere utdanningsplanen i StudentWeb
Hvilke ph.d.-emner tilbyr vi
Permisjon og forlengelse

Handlinger
Søk om opptak
Søk om godkjenning av elementer i opplæringsdel
Søk om endring av veiledningsforhold

Avhandlingen
Når du skal skrive doktorgradsavhandlingen

Avslutning 
Hvordan levere avhandlingen og hva skjer etter den er levert
Disputaser ved Det helsevitenskapelige fakultet

Forskrifter og bestemmelser
Rapportering 
Reglement 
Kvalitet i utdanninga

Studieplan ph.d.-programmet i Helsevitenskapelige fag med utfyllende bestemmelser (se under studieplan i oversikten)

 


Tavla

     

 

Fakta

Ph.d. i helsevitenskap
Den organiserte forskerutdanningen ved Helsefak er organisert i et ph.d-program som fører fram til graden Ph.d. i helsevitenskapelige fag.

Omfang
Ph.d.-graden har et omfang på 180 studiepoeng, hvorav 30 sp skal utgjøre opplæringsdelen. Studiet er normert til tre år effektiv tid.

Mål
Ph.d. studiet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høyt faglig nivå og for annet arbeid i samfunnet der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Forskerskoler
Forskerskoler er en tematisk og målrettet organisering av forskerutdanning. Som ph.d.-student kan man tilhøre en forskerskole.

Karriereutvikling
UiT tilbyr via High North Academy kurs, work-shops og informasjon om karriereutvikling og finansiering.

Tromsø Doctoral Students (TODOS)
TODOS er studentorganisasjonen for ph.d.-studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Som ph.d.-student ved UiT blir du automatisk medlem av TODOS. TODOS har laget en PhD Candidate Guide som du finner her. Mer informasjon om organisasjonen finner du her.

Kartlegging av forskningslitteratur og publisering
På nettsiden PhD on Track kan ferske ph.d.-studenter orientere seg om litteratursøking, publisering og rangering av publiseringskanaler. Nettsiden er utarbeidet i samarbeid mellom en rekke norske høyere utdanningsinstitusjoner, universitetsbiblioteket i Aalborg og Nasjonalbiblioteket. Nettsiden kan være et nyttig verktøy for ph.d.-studenter.

 

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 09.12.2019 10:01

 English

     
 

Seksjon for forskning, utdanning og formidling

 
     
 

Faggruppe for forskerutdanning

Faggruppeleder:  Seniorrådgiver Kristin Lagesen

Førstekonsulent Anders Kvanli

Rådgiver Anna Afanasyeva

Førstekonsulent Heidi Solberg

Førstekonsulent Poul Andresen

Konsulent Trine Jensen

Epost:
phd@helsefak.uit.no

Postadresse:
Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT - Norges arktiske universitet
9037 Tromsø