Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Studie- og forskningsstipend til utlandet

Internasjonal mobilitet er helt avgjørende for hevingen av kvaliteten på forskning ved universitetet.

Forskningsrådet samarbeider med flere utenlandske finansieringsaktører om fremme av forskningsmobilitet gjennom ordningen Internasjonale stipend (IS). På denne siden finner du informasjon om disse samt andre utenlandske aktører som tilbyr internasjonale stipender av ulike slag.

Fulbright

Fulbright-stipendiet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre en hel, eller deler av, en Master- eller PhD-grad i USA. Minimum oppholdstid i USA må være et akademisk år. Unntak kan gjøres for de studenter som er i avslutningsfasen av PhD graden sin (minimum 6 måneders opphold tillates). Stipendbeløpene varierer fra NOK 75.000,- til NOK 150.000,-.

Fulbright-stipend tilbys for forsknings- og/eller forelesningsopphold i USA i løpet av det akademiske året 2014-2015. Alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer fra NOK 75.000,- til NOK 150.000,-. Søknadsfrist for det akademiske året 2014-15 er 1. oktober 2013.

Artic Chair er et Fulbright Distinguished Chair program. Forskere med 5-10 års erfaring med doktorgrad i arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk, arktisk teknologi eller tilgrensende felt med fokus på nordområdene kan søke om Arctic Chair grant med akkreditert universitet i USA som vert. Kun én tildeling til en norsk forsker hvert år.

Fulbright tilbyr også flere program for norske institusjoner som ønsker å bringe forskere og lærere fra USA til Norge.

The American-Scandinavian Foundation (ASF)

The American-Scandinavian Foundation (ASF) har stipend til statsborgere i skandinaviske land til å gjøre graduate-studier eller undervise ved en amerikansk institusjon. Fondet disponerer USD 500.000 til å ta del i studie- eller forskningsprogrammer på graduate-nivå opp til ett år. ASF støtter også institusjoner i USA som ønsker å være vert for norske og svenske lektorer.

 

Norge-Amerika Foreningen (NORAM)

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) tilbyr stipend til norske statsborgere til graduate-studier og forskning i USA. Opp til 35 stipend til graduate-studier og forskning deles ut hvert år. Stipendbeløpene er fra ca. USD 2.000 til USD 20.000. Frist er 5. januar til påfølgende skoleår. Frist for skoleåret 2014-2015 er 5. januar 2014.

 

Torskeklubben

Basert i Minneapolis, tilbyr Torskeklubben stipend til norske statsborgere til graduate-studier ved Universitetet i Minnesota i ett år. Størrelsen på stipendet er USD 15.000. Søknadsfrist: 1. mars 2013.

 

The Royal Society

Newton International Fellowship er en ordning finansiert av British Academy og The Royal Society. Stipendet gis for 2 år til unge fremragende forskere med ph.d.-utdannelse til forskningsopphold ved britiske institusjoner.

The Royal Society of Edinburgh

The Royal Society of Edinburgh støtter forskningsopphold på 2-6 måneder ved en institusjon i Skottland gjennom ordningen Caledonian Research Fund (CRF) European Visiting Research Fellowships.

 

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

nwo.jpg

Netherlands Organisation for Scientific Research/NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) i samarbeid med EUs Marie Curie-program tilbyr Rubicon-ordningen. Rubicon retter seg primært mot lovende unge forskere som ønsker å etablere seg i Nederland ved hjelp av postdok-midler, men det tilbyr også muligheter for forskere fra andre land til å forske ved en nederlandsk institusjon. Støtte gis opp til 2 år.

 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

daad.jpg

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (Tysk akademisk utvekslingstjeneste) tilbyr stipend til forskningsopphold i Tyskland. Opphold på 1-3 måneder er vanlige. DAAD er også vert for en meget nyttig søkbar database. Se også Forskningsrådets nettsider om DAAD-stipend/INTPART.

Alexander von Humboldt Foundation

Alexander von Humboldt Foundation har mange typer stipend for forskere som ønsker å oppholde seg ved en tysk institusjon, bl.a. flere programmer rettet mot unge og erfarne forskere så vel som anerkjente forskere som er ledende i sine felt. Alexander von Humboldt-stipendet (postdok) har løpende frister og kan benyttes av forskere maks. 4 år etter oppnådd ph.d.-grad.

 

Auroraprogrammet

Forskningsrådet har Auroraprogrammet, som skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Norske vitenskapelige ansatte el. forskergrupper inviteres til å søke støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp å utvikle felles nye forskningsprosjekter. Fransk samarbeidspartner må samtidig søke fransk administrasjon om tilsvarende opphold i Norge.

 

Swiss National Science Foundation

fnsnf.jpg

Gjennom programmet International Short Visits kan forsker og sveitsisk forskningsinstitusjon søke om opphold med varighet på 1 uke til 3 måneder.

 

Statsstipend til Russland

For å bistå andre land med utdanning av nasjonale spesialister med høyere profesjonsutdanning, tildeles Kongeriket Norge, for studieåret 2011/2012, 30 stipend til utdanning ved føderale statlige utdanningsinstitusjoner for høyere profesjonsutdannning. Stipendene bevilges over det føderale budsjettet. 10 stipend tildeles til bachelor-, spesialist- og masterprogrammer. 5 stipend tildeles til ph.d.- og forskerutdanning på høyeste nivå og 15 til kompetanseheving og korttidsstudier innen russisk språk og litteratur. Ordningen forvaltes i Norge av Den Russiske Føderasjonens Ambassade i Norge (Посольство Российской Федерации в Норвегии).

Japan Foundation

Japan Foundation (国際交流基金, Kokusai Kōryū Kikin) opererer internasjonale kulturutvekslingsprogrammer og tilbyr stipend for japanske studier og intellektuell utveksling. Stipendiene i japanske studier er åpne for forskere i hele verden. Programmene i intellektuell utveksling er i hvert fall foreløpig kun forbeholdt søkere fra Øst-Europa, Midtøsten og Afrika.

 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) (日本学術振興会, Nihon Gakujutsu Shinkō Kai) tilbyr både postdok-stipend og stipend på graduate-nivå for forskere som ønsker opphold ved en japansk institusjon. Se også Forskningrådets sider om postdoktorstipend til Japan.

 

Chinese Academy of Sciences

Chinese Academy of Sciences (中国科学院, Zhōngguó Kēxuéyuàn) tilbyr stipend for gjesteforskere og professorer/seniorforskere. Varighet er ett år med mulighet om forlengelse.