[Loading...]

Stock-Jørgensen, Ingvild

Informasjonssikkerhetsrådgiver/jurist
Ledelse og stab ved ITA

Ørsje, Stig

IT-direktør
Ledelse og stab ved ITA

Pettersen, Ørjan Dypvik

Leder av faggruppe for personvern og informasjonssikkerhet
Ledelse og stab ved ITA

Slettjord, Lars

Rådgiver teknisk sikkerhet
Ledelse og stab ved ITA

Isaksen, Christian

Ledelse og stab ved ITA

Skadsem, Marte

Faggruppeleder digitalt læringsmiljø
Ledelse og stab ved ITA
TEO-H1 1552
+4777645278

Mathisen, Kai

Assisterende IT-direktør
Ledelse og stab ved ITA