[Loading...]

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Skogseth, Katarina Evadatter

Vitenskapelig assistent
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Mittner, Lilli

Postdoc
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Gjelde-Bennett, Kaja Nan

Vitenskapelig assistent
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ryall, Anka

Professor emerita
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Suganuma, Masami

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kjeldaas, Sigfrid

Forsker
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Yabsley, Annabelle

Vitenskapelig assistent
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Rönnblom, Anna Malin

Professor II
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

1-10 av 16 | Siste 6