[Loading...]

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Mittner, Lilli

Postdoc
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ryall, Anka

Professor emerita
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kjeldaas, Sigfrid

Forsker
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Rönnblom, Anna Malin

Professor II
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Walsh, Deatra E

Førsteamanuensis
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Jensen, Ellen Marie

Førsteamanuensis
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Lukic, Dragana

Stipendiat
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Lotherington, Ann Therese

Professor og prodekan forskning
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

1-10 av 11 | Siste 1