Velkommen til Institutt for historie og religionsvitenskap

Ansatte ved Institutt for historie og religionsvitenskap

Hansen, Siv Aina

Studiekonsulent for religionsvitenskap
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA H 204
77644381

Berger, Marie Nystuen

Studiekonsulent arkeologi
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA L 103
77646326

Tafjord, Bjørn Ola

Professor i religionsvitskap
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA N 304
77645289

Kraft, Siv Ellen

Professor, religionshistoriker
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA N 309
77644390

Kristiansen, Roald E

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA N 310
77645533

Tjelmeland, Hallvard

Professor i historie
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA H309
77644359

Fulsås, Narve

Professor, historie
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA H 307
77644350

Niemi, Einar A

Professor emeritus i historie
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA H 113
77644357

Hagen, Rune Blix

Førsteamanuensis i historie
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA N 311
77644130

Hansen, Lars Ivar

Professor i historie
Institutt for historie og religionsvitenskap
BRELIA H 306
77644358

1-10 av 75 | Neste 10 Siste 5
Skip to main content