[Loading...]

Røreng, Anita

Studiekonsulent for 5. studieår medisin
Enhet for legeutdanning
Jobber med:
Studieveiledning

Røberg, Stian

Faggruppeleder Prosjektkontoret
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Modulbygg
+4777645688

Pedersen, Marita

Forskningsrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Jenssen, Dag

Enhet for legeutdanning

Stefanussen, Thor Sverre

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Indseth, Jøran

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Vole, Eirik Sødal

Seniorrådgiver, faggruppe for økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

1-10 av 108 | Neste 10 Siste 8