[Loading...]

Kvalsvik, Kjetil

Fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Nylund, Trond

Assisterende fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved Helsefak

Loennechen, Thrina

Dekan
Fakultetsledelsen ved Helsefak