[Loading...]

Heitmann, Gøril

Universitetsledelsen

Ruud, Kenneth

Teoretisk kjemi, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences
Universitetsledelsen

Jakobsen, Wenche

Prorektor utdanning og kvalitet
Universitetsledelsen

Fossland, Jørgen

Universitetsledelsen
ADM A 374
+4777644987

Eikeland, Sveinung

Viserektor
Universitetsledelsen
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450315

Husebekk, Anne

Rektor
Universitetsledelsen

Iversen, Kriss Rokkan

Viserektor
Universitetsledelsen
HARSTAD 5
+4777058117