Velkommen til Kirkelig utdanningssenter nord

[Loading...]

Teigen, Stine Solli

Førstekonsulent
Kirkelig utdanningssenter nord
FPARK B 310
+4777646575

Strauman, Ragnhild

Førstelektor
Kirkelig utdanningssenter nord

Anthonsen Skum, Line Merethe

Universitetslektor
Kirkelig utdanningssenter nord

Krupka, Bernd

Konstituert rektor/Førsteamanuensis
Kirkelig utdanningssenter nord

Skip to main content