Christel- trapp.jpg

Flag icon Flag icon

Christel Slettli Hansen

Kommunikasjonsrådgiver
NAFKAM

Stillingsbeskrivelse:

Er NAFKAMs journalist, og skriver aktuelle saker om forskning på helse og alternativ behandling til NAFKAMs egne nettsteder og andre medier.

Har sammen med Tine Lillegård Bergli ansvaret for NAFKAMs sosiale medier.

Har ansvaret for å følge med på markedet for å avdekke eventuelle nye behandlingstrender som kan true pasientsikkerheten.

Yter formidlingsstøtte for NAFKAMs forskere.

Fotograferer.

Jobber i tillegg med korrekturlesing, kvalitetssikring og besvarelser av henvendelser fra publikum.
Arbeider i CRIStin


 • Lillenes, Ola; Slettli Hansen, Christel; Norbakken, Ellen. Fakta om alternativ behandling. Folkehelsebiblioteket (data) 2018-04-19 - 2018-04-19 2018.

 • Slettli Hansen, Christel; Stokkeland, Kai; Walaas Krogh, Henriette. Mat for kreftsyke. (data) 2018.

 • Rødahl, Jenny Mina; Slettli Hansen, Christel. Kosttilskuddene som virker. (data) 2018.

 • Slettli Hansen, Christel. Formidlingsglede som smitter. Forskningskommunikasjonsdagene (data) 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.

 • Slettli Hansen, Christel; Stub, Trine. Vil hjelpe foreldre til kreftsyke barn med å håndtere pressom å prøve alternativ behandling. 2018.

 • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 7: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 7: Hvordan velge rett - når alle påstår å ha fasiten? (omtale) 2018-09-27 - 2018.

 • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 6: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 6: Hvordan velge rett - når alle påstår å ha fasiten? 2018-09-25 - 2018.

 • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 5: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 5: Hvordan velge rett - når alle påstår å ha fasiten? (omtale) 2018-09-24 - 2018.

 • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 4: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 4: Hvordan velge rett - når alle hevder å ha fasiten? (omtale) 2018-09-20 - 2018.

 • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 3: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 3: Hvordan velge rett - når alle hevder å ha fasiten? (omtale) 2018-09-17 - 2018.

 • Norbakken, Ellen; Slettli Hansen, Christel; Leithe, Ingrid. Temamøte 2: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 2: Hvordan velge rett - når alle hevder å ha fasiten? (omtale) 2018-09-12 - 2018.

 • Norbakken, Ellen; Leithe, Ingrid; Slettli Hansen, Christel. Temamøte 1: Informasjon til hjelp og besvær. Temamøte 1: Hvordan velge rett - når alle påstår å ha fasiten? (omtale) 2018-09-06 - 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Slettli Hansen, Christel. Kan joik brukes som terapi?. ABCnyheter.no 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Slettli Hansen, Christel. Kan joik brukes som terapi?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2018.

 • Slettli Hansen, Christel. Kan joik brukes som terapi?. Forskning.no 2018. ISSN 1891-635X.

 • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel. Helsepersonell ønsker mer kunnskap om alternativ behandling. (data) (fulltekst) 2017.

 • Slettli Hansen, Christel; Lillenes, Ola. Hett på nett: kreftdietten Budwig. 2016.

 • Slettli Hansen, Christel; Lillenes, Ola. Hvem er den alternative behandleren?. (data) 2015.

 • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel. "Aktive pasienter" lever bedre med sin MS-sykdom. (fulltekst) 2012.

 • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel. Pasienter forteller om egen sykdomshistorie. (data) 2012.

 • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel. -Med en fot i graven og den andre på et såpestykke. (data) 2012.

 • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel. Kan dårlig kommunikasjon mellom lege og pasient utgjøre en helserisiko?. (data) 2012.

 • Kiil, Mona Anita; Slettli Hansen, Christel; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro; Emaus, Nina; Musial, Frauke; Grimsgaard, Sameline. Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling. (fulltekst) 2011.