Torsten-Risør.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Risør, Torsten

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Forskningsinteresser

I am involved in several research projects in medical education, clinical decision-making and clinical practice. My primary research perspective is from medical anthropology and the methodology of ethnographic fieldwork.

Arbeider i CRIStin


 • Razack, Saleem; Risør, Torsten; Hodges, Brian; Steinert, Yvonne. Beyond the cultural myth of medical meritocracy. Medical Education 2019. ISSN 0308-0110.s doi: 10.1111/medu.13871.

 • Risør, Torsten. The role of pathology in diagnostic work. Publicacions URV 2018 ISBN 978-84-8424-663-3.s 171 - 194.

 • Risør, Torsten. Where does a diagnosis come from: Questions about the local context in diagnostic reasoning. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2017; Volum 13 (25). ISSN 1604-3405.s 15 - 35.

 • Laue, Johanna; Risør, Torsten. Refugees and healthcare services. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 138 (1). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0628.

 • Worley, Paul; Couper, Ian; Strasser, Roger; Graves, Lisa; Cummings, Beth-Ann; Woodman, Richard J.; Stagg, Pamela; Hirsh, David; Risør, Torsten; Johansen, May-Lill. A typology of longitudinal integrated clerkships. Medical Education 2016; Volum 50 (9). ISSN 0308-0110.s doi: 10.1111/medu.13084.

 • Risør, Torsten. Trail Blazing or Jam Session? Towards a New Concept of Clinical Decision-making. Anthropology & Medicine 2016; Volum 24 (1). ISSN 1364-8470.s 47 - 64.s doi: 10.1080/13648470.2016.1239695.

 • Trondsen, Marianne Vibeke; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Risør, Torsten; Andreassen, Hege Kristin. Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives.. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2016. ISSN 2308-4359.

 • Høgås, Tore; Risør, Torsten; Trondsen, Marianne Vibeke; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Andreassen, Hege Kristin. Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2016. ISSN 2308-4359.

 • Risør, Torsten. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund - 10 år i et krydsfelt. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2015; Volum 10 (22). ISSN 1604-3405.s 135 - 149.

 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Risør, Torsten. Profesjonalitet i legeutdanningen: Om kunnskapskoder, praktiske synteser og koherens. En analyse av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UNIPED 2015 (3). ISSN 1893-8981.s 213 - 228.

 • Risør, Torsten. Introduktion: Sygdommens rum. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2013; Volum 10 (18). ISSN 1604-3405.s 5 - 11.

 • Risør, Torsten; Guassora, Ann-Dorrit; Petterson, Birgit H.. At spise – ikke kun et spørgsmål om mad. Introduktion. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2011; Volum 8 (14). ISSN 1604-3405.s 5 - 16.

 • Risør, Torsten. Kommunikation med læger og sygeplejersker. FADL's Forlag a/s 2011 ISBN 9788777495816.s 155 - 174.

 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Students want to co-create their education, but do we let them? Evaluation in health profession education. CES Conference 2018 2018-05-29 - 2018-05-29 2018.

 • Høgås, Tore; Risør, Torsten; Trondsen, Marianne Vibeke; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Andreassen, Hege Kristin. Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk. eTELEMED 2016 2016-04-24 - 2016-04-28 2016.

 • Risør, Torsten. Legestudenter vil ikke snakke om sex. 2016.

 • Iversen, Anita; Risør, Torsten. På vei mot en ny lege - eller?. (fulltekst) UNIPED 2016 (4). ISSN 1893-8981.s 291 - 292.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-01.

 • Risør, Torsten. Små steder - store spørsmål. Forskning i, med og for kommunene. Helse- og omsorgskonferansen i Tromsø 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Risør, Torsten. Globale utfordringer i eget nabolag - hvordan kan akademia bidra med tanke på flyktningkrisen?. Global helse i nord 2016-11-04 - 2016-11-04 2016.

 • Risør, Torsten. Åpent sind og undren.... Utposten 2016 (4). ISSN 0800-5680.s 48 - 48.

 • Risør, Torsten. Diagnosis between the logics of pathology and the logics of organization. Medical Anthropology At Home 2016 (MAAH IX) 2016-06-02 - 2016-06-05 2016.

 • Trondsen, Marianne Vibeke; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Risør, Torsten; Andreassen, Hege Kristin. Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives.. eTELEMED 2016 2016-04-24 - 2016-04-28 2016.

 • Tveita, Torkjel; Risør, Torsten. Trenger vi arktisk helseutdanning?. Dagavisen Nordlys 2014.

 • Risør, Torsten. Háloga-legen. En ny studieplan for medisin. Praksislærerkurset 2014 2014-11-20 - 2014.

 • Risør, Torsten. The Physician's Gender in the (Hidden) Medical Curriculum. 17th Northern Eurupean Congress for MWIA 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.

 • Risør, Torsten. Medical Education in the Uncertainty Belt. Når byen blir avsides 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.

 • Risør, Torsten. Háloga-legen - ny studieplan medisin. Studieplanseminar medisin 2014 2014-02-12 - 2014.

 • Risør, Torsten. Brukerperspektivet i legeutdanningen? Om isfjell og tropeøyer. Nasjonalt Topplederprogram Helse 2014-01-30 - 2014-01-30 2014.

 • Risør, Torsten. An Arctic Medical Education?. Arctic Frontiers 2014 2014-01-22 - 2014-01-24 2014.

 • Risør, Torsten. Nære møter - fjerne liv. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2014; Volum 10 (21). ISSN 1604-3405.s 15 - 17.

 • Risør, Torsten; Njølstad, Inger. Háloga-legen - om legeutdanning i nord og kunsten å favne mangfold og kompleksitet. LVS-info 2013 (1).s 8 - 9.

 • Risør, Torsten. Hvordan leve med atrieflimmer? En anmeldelse af "Kaotiske Hjerter" af Dag Thelle og Maja-Lisa Løchen. Utposten 2011. ISSN 0800-5680.

 • Risør, Torsten. Lægens køn - hvad er problemet?. Ugeskrift for læger 2011; Volum 173. ISSN 0041-5782.s 2329 - .

 • Risør, Torsten. Climate change in general practice - will medical education adapt?. Tipping Points. 5th Arctic Frontiers Conference 2011-01-26 - 2011-01-29 2011.

 • Risør, Torsten. Why don't we take a look at the patient?. Konference for studierektorer i Sverige (AT- og ST-läkare utbildingen) 2011-05-12 - 2011-05-13 2011.

 • Risør, Torsten. A legal alien? The intern's experience in family medicine. Nordic Conference in General Practice 2011-06-14 - 2011-06-17 2011.

 • Risør, Torsten. Why don't we take a look at the patient?. Nord Norges Konferansen 2011-09-01 - 2011-09-02 2011.

 • Risør, Torsten; Due, Henning. Kvindelige læger overgår mandlige. 2011.

 • Risør, Torsten. How do young doctors learn to manage uncertainty in clinical practice?. Academic half-day 2011-11-15 - 2011-11-15 2011.

 • Risør, Torsten. Why don't we take a look at the patient?. guest lecture 2011-11-21 - 2011-11-21 2011.

 • Publikasjoner utenfor Cristin

  Risør T. Behandleren. Kapitel 12 i Klinisk Sundhedspsykologi, 2. udg. Munksgaards Forlag, København [forventet udgivelse sommer 2011]

  Risør T. At spise – ikke kun et spørgsmål om mad. Introduktion. Tidsskrift for forskning i sygdom og Samfund 2011; 14: 5-16

  Risør T. Kommunikation med læger og sygeplejersker. Kapitel 15 i Medicinsk kommunikation. Fadls Forlag, København 2011; 155-174

  Risør T. Why don’t we take a look at the patient? An anthropological analysis of how doctors become doctors. Ph.d. afhandling. Forskningsenhed for almen praksis, Aarhus Universitet 2010

  Risør T. How does a doctor study other doctors being doctors? A serious case of auto-ethnography. Paper for the 5th Conference in Medical Anthropology at Home 2008

  Sand R, Risør T, Bro F. Patienthistorien som kvalitetsudviklingsmetode. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2008; 86 (2): 153-160

  Risør T. Lægens køn er et socialt køn. Ugeskrift for læger 2007;169:2413

  Risør MB, Risør T. Kinds of knowledge or levels of analysis? Towards a new understanding of complexity in medical anthropology. Conference paper for the 5th Nordic Conference in Medical Anthropology 2007

  Petersson BH, Risør T, Agergaard M. Den nyuddannede læge. Ugeskrift for Læger 2006;168(18):1756-1759

  Petersson BH, Agergaard M, Risør T, Eriksen T. Tid for revurdering af adgangskravene til medicinstudiet? Ugeskrift for Læger 2006;168(18):1753-1755

  Risør MB, Risør T. Den praktiserende læge – eksistentiel søgen efter professionel identitet. Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund 2005;2: 41-64

  Risør T, Olesen F. Den praktiserende læge. Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund 2005;1: 59-84

  Risør T. Boganmeldelse: Nyland N – Praktiserende læger i Danmark 1800-1910. Ugeskrift for læger 2001;163:1124

  Risør T. Kampen om en læges sjæl. Jordens Folk 1998;33(1): 48-51

  Risør T. Stud Med – en rejse i en lægeuddannelses kultur. Diplomopgave. Institut for almen medicin, Aarhus Universitet 1998

  Odborg MH, Eriksen TR, Petersson BH, Christoffersen N, Pedersen P, Risør T. Kønnets betydning for lægerollen. Ugeskrift for Læger 1995; 157 (36): 4942-4946

   Pedersen P, Risør T, Eriksen TR, Petersson BH. Den sociale rekruttering af lægestuderende i 1992/1993 ved Københavns Universitet. Ugeskrift for Læger 1994;156: 7372-7376

   

   

  Medlem i forskergruppe