Trine Lydersen.jpg
Foto: UiT

Flag icon Flag icon

Lydersen, Trine

Universitetslektor luftfartsfag - nestleder ITS
Institutt for teknologi og sikkerhet

Stillingsbeskrivelse:

 

- Undervisningsleder ved instiuttet

- Instituttets representant i fakultetets studieutvalg (SU)

- Koordinerer utvikling og revisjon av studieprogrammer og emner
Arbeider i CRIStin


  • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.