/ UiT Norges arktiske universitet
 

Lydersen, Trine


Seniorrådgiver
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 60352
Mobil jobb / Mobil privat: / 950 64 620
Epost : trine.lydersen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEK 3.016 / Teknologibygget
Funksjon : Nordområdekoordinator

Stillingsbeskrivelse:

Oppgaver knyttet til utvikling av instituttets nordområdesatsing:

  • Rådgiver for instituttet i strategiske prosesser 
  • Igangsetting og oppfølging av utviklingsprosjekter
  • Utrednings- og analyseoppgaver
  • Utviklingsarbeid knyttet til masterstudium 
  • Studieleder for masterstudiet i Samfunnssikkerhet, fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Arbeider i CRIStin

  • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.

  •