Velkommen til Ingeniørvitenskap og sikkerhet


Flag icon Flag icon

Lydersen, Trine

Seniorrådgiver
Ingeniørvitenskap og sikkerhet

Stillingsbeskrivelse:

 Studieleder for bachelor i samfunnssikkerhet og miljø

  • Ansvar for oppfølging og utvikling av bachelorstudiet i samråd med fagteam
  • Leder for lokal opptakskomite master i samfunnssikkerhet

Oppgaver knyttet til instituttets nordområdesatsing:

  • Igangsetting og oppfølging av utviklingsprosjekter
  • Arbeid med utvikling av nye studier, bl.a. masterstudium i luftfart
  • Bistand i anskaffelsesprosesser ved instituttet   

 
Arbeider i CRIStin


  • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.

  • Skip to main content