Velkommen til Ingeniørvitenskap og sikkerhet


Flag icon Flag icon

Lydersen, Trine

Seniorrådgiver
Ingeniørvitenskap og sikkerhet

Stillingsbeskrivelse:

Oppgaver knyttet til instituttets nordområdesatsing:

  • Koordinering av utviklingsprosjekter
  • Utredningsarbeid
  • Arbeid med studieutvikling, bl.a. masterstudium i luftfart
  • Bidrar i anskaffelsesprosesser ved instituttet   
  • Sekretær for luftfartstyret
  • Rekruttering

 
Arbeider i CRIStin


  • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.

  • Skip to main content