Velkommen til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Flag icon Flag icon

Lydersen, Trine

Nordområdekoordinator
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Stillingsbeskrivelse:

Oppgaver knyttet til utvikling av instituttets nordområdesatsing:

  • Rådgiver for instituttet i strategiske prosesser 
  • Igangsetting og oppfølging av utviklingsprosjekter
  • Utrednings- og analyseoppgaver
  • Utviklingsarbeid knyttet til masterstudium 
  • Studieleder for masterstudiet i Samfunnssikkerhet, fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdeneArbeider i CRIStin


  • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.

  • LOGG INN / LOGG UT
    Skip to main content