Bengt Haugseth ILP-2.jpg

Flag icon Flag icon

Bengt Arve Haugseth

Lytting og gehør, musikk i lærerutdanning
Musikkonservatoriet

Stillingsbeskrivelse:

Arbeider som universitetslektor i musikkpedagogikk. Har hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole og har studert ved musikkonservatoriene i Tromsø, Århus og Esbjerg. Har mange års erfaring som instruktør, korpsdirigent, kulturskolelærer og utøvende musiker.

Underviser primært i lærerutdanninga med fokus på gehørutvikling.

Interesseområder:

- utvikle evnen til å oppfatte og skrive rytmer, melodier og harmonier

- musikk og bevegelse

- tverrfaglige prosjekter

- dokumentasjon i musikkfaget

- sammenheng mellom undervisningsinnhold og eksamen

- studentinvolvering

- samarbeid med praksisfeltet

- vurdering i musikkfaget

- kritisk tenkning i skole og høyere utdanning
Arbeider i CRIStin


  • Haugseth, Bengt A.; Blix, Hilde. Øre-Høre-Gjøre. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 114 - 131.

  • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.

  • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

  • Liset, Marte Sverdrup; Haugseth, Bengt A.; Blixrud, Trine Hild. Trompetkonserten - en omreisende konsertforestilling for barn fra 3-6 år. 2011.

  • Liset, Marte; Haugseth, Bengt A.. Trompetkonserten - en omreisende konsertforestilling for barn fra 3-6 år. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2011 (05). ISSN 1890-5005.s 29 - 31.

  • Haugseth, Bengt A.; Liset, Marte Sverdrup. Fest i førskolelærerutdanninga. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2009 (03). ISSN 1890-5005.s 8 - 10.

  • Liset, Marte; Haugseth, Bengt Arve; Wilhelmsen, Linda. Englevind og limonade.. 2007.

  • Medlem i forskergruppe