kjell-magne-maelen-3-STOR.jpg

Flag icon Flag icon

Kjell Magne Mælen

Instituttleder Kunstakademiet
Kunstakademiet
CV

Hvis du vil bli mer kjent med Kjell Magne Mælen kan du sjekke denne lenka http://www.kunkul.no/kmm-cv.html.

Arbeider i CRIStin


  • Mælen, Kjell Magne. Publikumsutviklingens kjerne. Om publikumsutvikling 2010; Volum 1 (1). ISSN 1892-0977.s 23 - 34.

  • Mælen, Kjell Magne. KULTURBRANSJEN. KULTURBRANSJEN 2005-04-17 - 2005-04-19 2005.

  • Mælen, Kjell Magne. Forholdet til riksinstitusjonene og andre offentlige og private tilbydere. Forholdet til riksinstitusjonene og andre offentlige og private tilbydere. 2005-01-27 - 2005-01-27 2005.

  • Mælen, Kjell Magne. ARTS CENTRES IN UK AND NORWAY. A CONCEPTUALISATION. The Second Nordic Conference for Cultural Political Research 2005-08-25 - 2005-08-26 2005.