/ UiT Norges arktiske universitet
 

Hanssen, Dag Håkon


Universitetslektor
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 60370
Mobil jobb / Mobil privat: / 90963375
Epost : dag.hanssen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEK 4.007 / Teknologibygget
Funksjon : Universitetslektor

Arbeider i CRIStin

 • Hanssen, Dag Håkon. Systemutvikling. 2003.s 137 - 166.

 • Hanssen, Dag Håkon. Sekvensielle funskjonskart (SFC). 2003.s 117 - 136.

 • Hanssen, Dag Håkon. Strukturert Tekst (ST). 2003.s 103 - 116.

 • Hanssen, Dag Håkon. Stigediagram (LD). 2003.s 79 - 102.

 • Hanssen, Dag Håkon. Programmeringsspråk og IEC61131-3. 2003.s 69 - 78.

 • Hanssen, Dag Håkon. Sensorer og aktuatorer. 2003.s 59 - 68.

 • Hanssen, Dag Håkon. Programmeringsverktøyet PL7 Pro. 2003.s 31 - 58.

 • Hanssen, Dag Håkon. Innføring i TSX37-21. 2003.s 9 - 30.

 • Hanssen, Dag Håkon. Oppbygning og virkemåte til en PLS. 2003.s 5 - 8.

 • Hanssen, Dag Håkon. Historikk. 2003.s 1 - 4.

 •