Portrett---Elsa.jpg
Foto: Bjørn Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Elsa Kotavuopio

Informasjonskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Ansatt i administrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Jobber på Infotorget som er hele fakultetets førstelinjetjeneste.