Terje Ferdinand Olsen.jpg
Foto: UiT

Flag icon Flag icon

Terje Ferdinand Olsen

Førstelektor
Institutt for teknologi og sikkerhet

Stillingsbeskrivelse:

Seksjonssjef Luftfart
Forskningsinteresser

Kystsamfunn, fiskeri, maritim

Forskningsprosjekter

Kystsamfunn som fenomen

Interesser

Fotball, Båt

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Arbeider i CRIStin


  • Olsen, Terje Ferdinand. Læringsoverføring og handlingskunnskap i kystsamfunn. Konferanse regional utvikling 2004-02-01 - 2004-02-05 2004.

  • Olsen, Terje Ferdinand. Den gode samtalen. 2004.

  • Olsen, Terje Ferdinand. En studie av begrepet FISKER. Vitenskapsteori (omtale) 2002-11-15 - 2003-03-15 2004.

  • Olsen, Terje Ferdinand. De unge svikter fiskerinæringa. Dagavisen Nordlys 2003.

  • Olsen, Terje Ferdinand. Gjennom dialog og relasjon.... 2002.

  • Olsen, Terje Ferdinand. Kystsamfunnet som kunnskapsbærer. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - .