Arbeider i CRIStin


  • Grepperud, Gunnar; Bjørnåvold, Jens; Jakobsen, Wenche; Sørheim, Stian Ørbeck. Utdanning og arbeidsliv- det må to til for å danse tango. Dagsvaisen Nordlys 2017.

  • Olsen, Sonni; Jakobsen, Wenche. Var lærerstreiken til det beste?. Dagavisen Nordlys 2014.

  • Sollid, Hilde; Jakobsen, Wenche; Skaalvik, Kristin Wolff; Pettersen, Geir Olaf. Å lære i lag. Universitetsskoler som forskende partnerskap?. Nordisk konferanse i aksjonslæring og aksjonsforskning 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.

  • Jakobsen, Wenche; Hernes, Hans-Kristian. Ambisiøst løft for skolene. Dagavisen Nordlys 2011.

  • Jakobsen, Wenche; Leming, Tove; Skare, olav. Pilot i nord: Nye lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø – Integrert master for alle trinn. Norsklæreren 2010 (1). ISSN 0332-7264.

  • Jakobsen, Wenche; Skare, Olav. Integrert Master of Education. Dagavisen Nordlys 2010.

  • Habbestad, Helge; Jakobsen, Wenche. E-læring Troms Drivkrefter og barrierer ved bruk av IKT i skolen. Eureka Forlag 2007 ISBN 978-82-7389-107-5.

  • Vedlegg:
    CV (pdf)