Karin-M-Hansen.jpg
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Karin May Hansen

Førstekonsulent økonomi/regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Stillingsbeskrivelse:

Bilagsbehandling: Rekvisisjoner
                          Fakturabehandling (inngående)
                          Honorarutbetalinger
                          Refusjonsbilag
                          Reiseregninger
                          Forskuddsutbetalinger