Eivind Bråstad Jensen
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Eivind Bråstad Jensen

Dosent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Arbeider i CRIStin


 • Jensen, Eivind Bråstad. Desentralisert allmennlærerutdanning: Et effektivt tiltak mot lærermangel som bør bli en viktig premissleverandør for framtidig lærerutdanning. 2008 ISBN 9788281040595.s 35 - 60.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Framveksten av desentralisert sykepleierutdanning. 2008 ISBN 9788281040595.s 83 - 92.

 • Aars, Marianne; Ekeli, Britt-Vigdis; Jensen, Eivind Bråstad. Fra kriseløser til nyskaper. Desentralisert utdanning som mulighetsbetingelse for utvikling av studiekvalitet og praksisnær forskning. 2008 ISBN 9788281040595.s 135 - 151.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Nord-Norge, en flerkulturell landsdel. (omtale) Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2007; Volum 4 (1). ISSN 1503-6707.s 15 - 24.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Desentralisert allmennlærerutdanning i lys av lærernød, nyradikalisme og et nordnorsk universitet. 2007 ISBN 9788273891143.s 7 - 18.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Desentralisert allmennlærerutdanning og Tromsø lærerhøgskole. 2007 ISBN 9788273891143.s 37 - 44.

 • Jensen, Eivind Bråstad; Hald, Morten; Os, vibeke. Pionerer i realfag og teknologi. 2015 ISBN 978-82-8236-168-2.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Universitetspionerene. 2014 ISBN 978-82-8244-119-3.s 91 - 103.

 • Jensen, Eivind Bråstad; Olsen, Sonni. Universitetspionerene. 2014 ISBN 9788282441193.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Fra krisetiltak til suksesshistorier Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. 2008 ISBN 9788281040595.s 135 - 151.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Fra krisetiltak til suksesshistorier. Desentraliserte profesjonsutdanninger i Troms 1978-2008. Orkana Forlag 2008 ISBN 9788281040595.

 • Brekke, Mary; Germeten, Sidsel; Jensen, Eivind Bråstad; Jenssen, Øyvind; Sjøvoll, Jarle. Desentralisert lærerutdanning i nord : fra nødløsning til fullverdig alternativ. 2007 ISBN 9788273891143.s 12 - 44.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Skoleverket og de tre stammers møte. 2005 ISBN 8273890805.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Anders Larsen "Det er synd paa barnene". Nordnorsk Magasin 2014 (4). ISSN 0332-6004.s 16 - 18.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Aleksander Eriksen. Vegaværingen som ble en sentral lederskikkelse i Lyngen. Nordnorsk Magasin 2014 (3). ISSN 0332-6004.s 14 - 15.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Anton Olsen Hoem, hans sønn Erling og sønnesønn, Anton. Nordnorsk Magasin 2014 (1). ISSN 0332-6004.s 12 - 14.

 • Jensen, Eivind Bråstad. 42 år i menighetsråd i Tromsø. Kirkenytt for Tromsø 2014 (3).s 14 - 15.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Johannes Reiersen - lærer og fornorsker. Nordnorsk Magasin 2014 (2). ISSN 0332-6004.s 20 - 22.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Johan Hveding. 2013 ISBN 82-92552-33-2.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Ole Martin Gausdal. Årbok for Sunnmøre 2013; Volum 89. ISSN 1504-3851.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Johannes Kummeneje - gudbrandsdølen som gjorde finnmarking av seg. Årbok for Gudbrandsdalen 2013; Volum 81. ISSN 0400-2288.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Cornelius Moe - FDs første redaktør. Debattglad og meningssterk. Finnmark Dagblad 2013.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Ole Martin Gausdal - Tromsøseminaristen som ble Nordlys-redaktør og høyt profilert stortingsmann. Ottar 2013 (5). ISSN 0030-6703.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Johan Rydningen. Jul i Bardu og Målselvdalen 2012. ISSN 0803-1207.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Ole John Reiersen. 2012 ISBN 9788299917100.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Solhov i hundre. 2012 ISBN 9788299917100.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Nils Olai Ursin - en særpreget pedagog. 2012 ISBN 9788292179109.

 • Jensen, Eivind Bråstad. To lærer-profiler. Årbok for Harstad 2011. ISSN 0802-6475.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Friplass. 2011 ISBN 9788290353327.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Johs. J. Haaheim, den typiske vestlandslæreren?. 2011 ISBN 9788290417326.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Prosjektet Gutter i Finnmark 2006-2009. Sluttrapport juli 2009. 2009.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Samarbeid bare i Nordland?. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Viktig mål: Universitetet må åpne seg mot og invitere til et reelt samarbeid med skoleeierne for å lykkes i å utvikle. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Jensen, Eivind Bråstad. Universitetet i Tromsø - noen gløtt fra 40 års virke i og for Nord-Norge. Ottar 2008 (2). ISSN 0030-6703.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Praksissjokk for lærere. Klassekampen 2008. ISSN 0805-3839.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Fusjon, forskning og formidling. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Underholdende lesning, Landsgymnaset. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Søknadssvikten til lærerutdanninga. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Universitetet i Tromsø, anno 1826?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Desentralisert sykepleierutdanning, en robust møteplass mellom høgskole og region. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008; Volum 4 (1). ISSN 1504-3614.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Tjuvstarten i 1965. En fortelling om livet før Universitetet. Labyrint 2008; Volum 2 (1). ISSN 1890-565X.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Universitetet i Tromsø - noen gløtt fra 40 års virke i og for Nord-Norge. Ottar 2008 (2). ISSN 0030-6703.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Skolen i fornorskningspolitikken. Skolen i fornorskningspolitikken 2007-02-10 - 2007-02-10 2008.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Midt-Troms - først med desentralisert sykepleierutdanning. Troms folkeblad 2007.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Skoleverket og nordområdekunnskap. (omtale) Dagavisen Nordlys 2007.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Ett lærerutdanningsmiljø i Tromsø. (omtale) Dagavisen Nordlys 2007.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Strøtanker rundt en mulig fusjon mellom Høgskolen og Universitetet. (omtale) Bladet Tromsø 2007.s 1 - .

 • Jensen, Eivind Bråstad. Etableringen av Høgskolen i Tromsø: Et tankevekkende eksempel på hvor meningsløse debatter om reorganisering av høyere utdanning blir når de ikke er tuftet på faglige problemstillinger og utfordringer. 15 år gamle samlingsforslag. Dagavisen Nordlys 2007.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Skolekvalitetsutvalget. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Ta erfaringene fra desentralisert lærerutdanning på alvor. (omtale) Utdanning 2006. ISSN 1502-9778.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Desentralisert utdanning og regional utvikling. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Hva med det skolepolitiske engasjement på kommunenivå?. Bladet Tromsø 2006.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Oppfølging og veiledning av lærerne. Bladet Tromsø 2006.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Gymnaslærer Pedersen og områdehistorien for Tromsø. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Det er på jobben at vi for alvor lærer å bli fagfolk. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Jensen, Eivind Bråstad. Tromsøskolen mellom Oluf og Mandela Innstilling fra skolekvalitetsutvalget nedsatt av Tromsø formannskap i mars 2005. 2005.