/ UiT Norges arktiske universitet
 

Tor-Schive

Schive, Tor


Universitetslektor
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 60357
Mobil jobb / Mobil privat: 988 00724 /
Epost : tor.schive@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEK 4.027 / Teknologibygget
Funksjon : Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse:
  • Studieleder for Mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene
  • Underviser i emnene Mekanikk og DAK

Arbeider i CRIStin

  • Schive, Tor. Didaktiske refleksjoner om ingeniørfaglig innføringsemne. MNT Konferansen 2015 2015-03-18 - 2015-03-19 2015.

  • Khawaja, Hassan Abbas; Schive, Tor; Edvardsen, Kåre. Multi-fluidic Simulation using Multiphysics tools: Case Study on a LNG Plant. The International Conference of Multiphysics 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.

  •