Velkommen til Ingeniørvitenskap og sikkerhet IVT

Tor-Schive

Flag icon Flag icon

Schive, Tor

Instituttleder
Ingeniørvitenskap og sikkerhet IVT

Stillingsbeskrivelse:
  • Studieleder for Mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene
  • Underviser i emnene Mekanikk og DAKArbeider i CRIStin


  • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. A New Introductory Course in the Engineering Education at the University of Tromsø. (data) (fulltekst) Universal Journal of Educational Research 2016; Volum 4(6). ISSN 2332-3205.s 1464 - 1470.s doi: 10.13189/ujer.2016.040626.

  • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. Restructuring higher education in Norway – consequences for engineering education. International Conference on Engineering Education & Research 2016 2016-11-21 - 2016-11-24 2016.

  • Schive, Tor. Didaktiske refleksjoner om ingeniørfaglig innføringsemne. MNT Konferansen 2015 2015-03-18 - 2015-03-19 2015.

  • Gjengedal, Arne Ketil; Schive, Tor. A new introductory course in the engineering education at the University of Tromsø. International Conference on Engineering Education 2015 2015-07-20 - 2015-07-24 2015.

  • Khawaja, Hassan Abbas; Schive, Tor; Edvardsen, Kåre. Multi-fluidic Simulation using Multiphysics tools: Case Study on a LNG Plant. The International Conference of Multiphysics 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.

  • Medlem i forskergruppe
    Skip to main content