Velkommen til Ingeniørvitenskap og sikkerhet


Flag icon Flag icon

Olsen, Kjell - Harald

Professor II
Ingeniørvitenskap og sikkerhet
Arbeider i CRIStin


 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes. How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures. CRC Press 2017 ISBN 9781138029972.

 • Engen, Ole Andreas Hegland; Kruke, Bjørn Ivar; Lindøe, Preben Hempel; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Pettersen, Kenneth Arne. Perspektiver på Samfunnssikkerhet. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-43494-6.

 • Aven, Terje; Boyesen, Marit; Njå, Ove; Olsen, Kjell Harald; Sandve, Kjell. Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215001890.

 • Olsen, Kjell Harald; Kleve, Terje (red.); Jenssen, Jan Inge; Lie, Trond; Amdam, Roar. Planlegging og Handling. Kommunal planlegging som grunnlag for politisk styring. 1998.

 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes. How risk perception of natural hazards influences the content of risk and vulnerability analyses and the implementation of risk reduction measures. ESREL 2016 2016-09-26 - 2016-09-29 2016.

 • Leonhardsen, Mette; Olsen, Kjell Harald; Olsen, Odd Einar Falnes; Nilsen, Aud Solveig. RVA-standards managing risk in municipalities, an emperical study. 2nd Nordic Risk Conference 2016-11-14 - 2016-11-15 2016.

 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald; Hagen, Aksel. Has the idea of planning theory come to a dead end?. ACSP - AESOP Forth Joint Congress 2008-07-06 - 2008-07-11 2008.

 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald. Failures in Planning Facility Siting and Construction Projects. AESOP XV Congress 2007-07-10 - 2007-07-14 2007.

 • Olsen, Kjell Harald. Makt og medvirkning i planlegging. Kommuneplankonferansen 2007-02-11 - 2007-02-13 2007.

 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald. Retorikk og samfunnsplanlegging. Den 3. nordiske retorikkonferansen 2006-05-18 - 2006-05-20 2006.

 • Olsen, Kjell Harald; Berg, Christin. Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?. 2005 (Rapport RF- 2005/025) ISBN 8249003438.

 • Olsen, Kjell Harald. Aksjonsdemokrati - planleggingens dilemma eller et speilbilde av samfunnets kompleksitet?. utenTitteltekst 2005-09-01 - 2005-09-01 2005.

 • Olsen, Kjell Harald. Samfunnssikkerhet, risiko og det gode liv. Hvordan unngå uønskede hendelser?. Skadeforebyggende forums årskonferanse 2004-10-25 - 2004-10-26 2004.

 • Njå, Ove; Boyesen, Marit; Olsen, Kjell Harald. Øvelse Rogaland 2001. Kriseberedskap i kommuner og Fylkeskommunen. 2003.

 • Olsen, Kjell Harald. Risiko og det gode liv. utenTitteltekst 2003-11-26 - 2003-11-26 2003.

 • Olsen, Kjell Harald. Risiko og samfunnssikkerhet. Samplan - Etter- og videreutdanning i Samfunnsplanlegging 2003-11-27 - 2003-11-27 2003.

 • Olsen, Kjell Harald. Makt og rasjonalitet i planlegging. Samplan - Etter- og videreutdanningskurs i Samfunnsplanlegging 2003-11-27 - 2003-11-27 2003.

 • Asmervik, Sigmund; Olsen, Kjell Harald. Ethical Dilemmas when Planning for a Resilient and Safe Society - A Master`s Programme at Stavanger University College. ACSOP-AESOP Third joint Congress - Leuven, Belgium, July 8th-12th 2003 2003-07-08 - 2003-07-12 2003.

 • Njå, Ove; Boyesen, Marit; Olsen, Kjell Harald. Veileder for beredskapsopplæring. 2003.

 • Olsen, Kjell Harald. Å skape muligheter - Hva må til for at planlegging skal resultere i god handling?. Det er bruk for alle! - Et inspirasjonsseminar 2001.

 • Njå, Ove; Aven, Terje; Sandve, Kjell; Olsen, Kjell Harald; Boyesen, Marit. Samfunnssikkerhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser. Beredskapsmessige hensyn i planlegging. 2001.

 • Olsen, Kjell Harald. Byplanleggere og profesjonsetikk. 2000 ISBN 82-7644-112-2.

 • Bjørhovde, Gerd; Lohne, Eilert Jan; Mjøseth, Lars; Olsen, Kjell Harald; Butenschøn, Nils; Pryser, Tore; Bjerke, Paul. Forskningens frihet - eller markedets? Et innspill om Mjøsutvalgets innstilling fra Norsk Tjenestemannslags "professorgruppe". 2000.

 • Olsen, Kjell Harald. Ethics, Attitudes and Values of Norwegian Planners - A Comparison with studies in the US, Israel, Spain and Netherlands during the last twenty years. 2000 ISBN 82-7644-114-9.

 • Olsen, Kjell Harald. Norske byplanleggere - etikk, verdier og holdninger. 2000 ISBN 82-7644-113-0.

 • Folgerø, Ingebjørg S.; Heinzerling, G.; Jacobsen, Nils L. S.; Olsen, K.H.; Omland, Ib. Paradis-prosess og programmering. 1997.

 • Olsen, Kjell Harald. Mening, makt og miljø : respons på sentrale myndigheters krav om miljøplanlegging. 1994 (1994:60) ISBN 82-7119-664-2.

 • Kvadsheim, Henrik; Heide, Morten; Olsen, Kjell Harald. Sammen i Sør for næring i Nord. Evaluering av FoU-planen for Nord-Norge. 1991.

 • Skip to main content