Person-Merethe-Haakonsen

Flag icon Flag icon

Merethe Berger Håkonsen

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Stillingsbeskrivelse:

Faggruppeleder for Innkjøpstjenesten.