Velkommen til Fakultetsledelse og -administrasjonen ved Kunstfak

ELISABETH AASE

Flag icon Flag icon

Elisabet Aase

Seniorrådgiver
Fakultetsledelse og -administrasjonen ved Kunstfak

Stillingsbeskrivelse:

Personalrådgiver

- saksbehandling av tilsettings- og permisjonssøknader til råd og utvalg
- oppfølging av sykefravær og IA-avtalen
- ferieregistrering
- mottak og oppfølging av nytilsatte
- medarbeiderundersøkelser (ARK)
- HMS-rutiner
- lønnspolitikk og lokale forhandlinger
- behandling av øvrige personaladministrative saker
Skip to main content