Flag icon Flag icon

Lars Aage Rotvold

Prodekan utdanning
Fakultetsledelsen ved HSL-fak

Stillingsbeskrivelse:

Prodekan utdanning
Arbeider i CRIStin


 • Rotvold, Lars Aage. Tilstandsrapporten - fra årlig pliktøvelse til verktøy for kvalitetsutvikling. Psykologi i kommunen (PIK) 2016; Volum 51 (4). ISSN 1892-3364.s 57 - 66.

 • Rotvold, Lars Aage; Rørnes, Karin; Stjernstrøm, Else. Klasseledelse - fra nasjonal idé til lokal skoleutvikling. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 355 - 372.

 • Rotvold, Lars Aage; Leming, Tove. Utenlandspraksis for lærerstudenter – en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-04215.s 170 - 177.

 • Rotvold, Lars Aage. The concept of rationality as a basis for a coherent translation theory - a presentation of a theoretical framework wich may provide a basis for learning and school development. Murmansk State Humanities University 2013 ISBN 978-5-4222-0170-9.s 51 - 59.

 • Rørnes, Karin; Rotvold, Lars Aage. Den eventyrlige fortellingen om skoleutvikling i et hyperkomplekst perspektiv. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2918-9.s 375 - 387.

 • Rotvold, Lars Aage; Stjernstrøm, Else. Kunnskapsutvikling i møte mellom forskere og skoleledere. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2598-3.s 65 - 81.

 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. FoU i praksis 2010; Volum 4 (1). ISSN 1504-6893.s 47 - 64.

 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage. Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling. Dialogkonferanse for deltakere i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommune, UiU pulje 4 2017-02-22 - 2017-02-23 2017.

 • Slettbakk, Åse; Rotvold, Lars Aage; Brattvoll, Morten. Arbeid med klasseledelse og relasjoner. Foredrag for lærere og ledere ved Hatteng skole, UiU pulje 4 2017-01-05 - 2017-01-05 2017.

 • Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling. Dialogkonferanse for deltakere i Kåfjord og Lyngen kommune, UiU pulje 4 2017-02-23 - 2017-02-23 2017.

 • Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Lyngen og Storfjord kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-17 - 2016-08-17 2016.

 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Skjervøy og Kåfjord kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-19 - 2016-08-19 2016.

 • Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Kvænangen og Nordreisa kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.

 • Rotvold, Lars Aage. "Leadership Development for School administrators and mechanisms involved when Schools are in the process of change". seminar 2015-03-26 - 2015-03-26 2015.

 • Rotvold, Lars Aage; Hartman, Margrete Regine; Schjølberg, Per-Oskar. Nordnorsk samarbeid for læring i skolen. Bladet Nordlys 2014.

 • Rotvold, Lars Aage; Brattvoll, Morten. Excellent school owners?. CARN 2013 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.

 • Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage. Utenlandspraksis for lærerstudenter- en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning. FoU i praksis 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.

 • Leming, Tove; Rotvold, Lars Aage; Nedberg, Audhild. Praksis i utlandet - en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen?. 2012.

 • Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Å lære og lede i fire kommuner. Et FoU-prosjekt med dialogen i sentrum. NRF-konferansen Forskning om utdanning 2010-11-08 - 2010-11-08 2010.

 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Fusjonert forskningskraft. Dagavisen Nordlys 2009.

 • Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009.

 • Skrøvset, Siw; Lund, Torbjørn; Stjernstrøm, Else; Rotvold, Lars Aage. Learning and Leading in Communities of Practice. ICSEI 2007 2007-01-03 - 2007-01-06 2007.

 • Medlem i forskergruppe