Arbeider i CRIStin


 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.
 • Henriksen, Siv; Valen, Chistian Roll. Skjærvika og Fjellvika, Hammerfest kommune. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2009 og 2010.. Tromura. Kulturhistorie 2013. ISSN 0333-2802.

 • Henriksen, Siv. ID 104355 : en åpen boplass fra eldre steinalder. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 73 - 82.

 • Skandfer, Marianne; Henriksen, Siv. Gjenstandsmaterialet fra yngre steinalder - tidlig metalltid. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 170 - 172.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv. Metode (I): Utgravning, manuell dokumentasjon og fotografering. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 32 - 37.

 • Henriksen, Siv; Valen, Chistian Roll. Skjærvika og Fjellvika Hammerfest Kommune, Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2009 og 2010. Tromura, Tromsø Museums Rapportserie Nr.43 .2013.. 2013 ISBN 978-82-7142-062-8.

 • Henriksen, Siv. Arkeologiske utgravinger i Skjærvika og Fjellvika i Hammerfest kommune. Eksempel på forvaltningsarkeologi ved Seksjon for kulturvitenskap.. Styreseminar 2012-06-06 - 2012.

 • Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv. Noen resultater fra Skjærvika og Fjellvika. Forskningsseminar 2011-12-07 - 2011-12-07 2011.

 • Gjerde, Jan Magne; Henriksen, Siv. Vil ha dine skatter. 2011.

 • Henriksen, Siv; Valen, Chistian Roll. Årsrapport fra arkeologiske utgravinger i Skjærvika og Fjellvika, Hammerfest kommune, feltsesongen 2009. 2011.

 • Henriksen, Siv. Skjærvika/Fjellvika 2010. Resultater fra steinbrukende tid.. Forskningsseminar 2011-03-25 - 2011.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders; Linderholm, Johan. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. Med bidrag fra Johan Linderholm, Miljöarkeologiska laboratoriet, Universitetet i Umeå (nettutgave). (data) 2010.

 • Henriksen, Siv. Gjør klar til Snøhvit 2. 2009.

 • Henriksen, Siv. Steinaldertufter på Tønsnes. Norsk arkeologmøte 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.

 • Henriksen, Siv. Finner flere fornminner nær Melkøya. 2009.

 • Henriksen, Siv. Fant 300 år gammel sko. 2009.

 • Henriksen, Siv; Valen, Christian Roll. Tønsnes - vinterhavn i eldre steinalder. Norsk arkeologmøte 2008 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.

 • Henriksen, Siv. Steinaldergraver i Finnmark. Gjenreisningsmuseets Skriftserie 2004 (2). ISSN 1502-9123.

 • Henriksen, Siv. Steinaldergravene i Finnmark : ei metodisk tilnærming for tolkning av gravskikk og religiøse oppfatninger. 2003.

 • Henriksen, Siv. Hvordan gravla menneskene sine døde i steinalderen? Om steinaldergraver i Finnmark. Kvinneforskermaraton 2001-09-22 - 2001.

 • Skip to main content