profilbilde.jpg

Flag icon Flag icon

Katrine Wennevold

Universitetslektor/ph.d student
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:

ph.d student i epidemiologi. Underviser i allmennmedisin.


40101361
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og LærerutdanningForskningsinteresser

Epidemiologi

Selvopplevd helse

Forskjeller i behandlingspraksis av luftveisinfeksjoner i Norge og Polen.

Medisinsk utdanning

Kommunikasjon

Tverrprofesjonell utdanning

Eksamen og vurdering

Undervisning

Allmennmedisin

Kommunikasjonsferdigheter

Arbeider i CRIStin


 • Damsgård, Elin; Solgård, Hege; Johannessen, Karin; Wennevold, Katrine; Kvarstein, Gunnvald; Pettersen, Gunn; Garcia, Beate Hennie. Understanding Pain and Pain Management in Elderly Nursing Home Patients Applying an Interprofessional Learning Activity in Health Care Students: A Norwegian Pilot Study. Pain Management Nursing 2018; Volum 19 (5). ISSN 1524-9042.s 516 - 524.s doi: 10.1016/j.pmn.2018.02.064.

 • Halvorsen, Peder Andreas; Godycki-Cwirko, Maciek; Wennevold, Katrine; Melbye, Hasse. Would GPs advise patients with respiratory tract infections to refrain from exercise, stay indoors or stay in bed? Survey of GPs in Poland and Norway∗. European Journal of General Practice 2014; Volum 20 (3). ISSN 1381-4788.s 209 - 213.s doi: 10.3109/13814788.2013.848339.

 • Halvorsen, Peder Andreas; Wennevold, Katrine; Fleten, Nils; Muras, Magdalena; Kowalczyk, Anna; Godycki-Cwirko, Maciek; Melbye, Hasse. Decisions on sick leave certifications for acute airways infections based on vignettes: A cross-sectional survey of GPs in Norway and Poland. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2011; Volum 29 (2). ISSN 0281-3432.s 110 - 116.s doi: 10.3109/02813432.2011.555382.

 • Wennevold, Katrine. Evaluation of the year six written exam and teachers’ assessment conceptions at the Medical school at the University of Tromso, Norway.. 2018.

 • Damsgård, Elin; Solgård, Hege; Johannessen, Karin; Wennevold, Katrine; Pettersen, Gunn; Kvarstein, Gunnvald; Garcia, Beate Hennie. Studenter er en ressurs i behandlingen av pasienter med smerteproblemer i sykehjem. https://blogg.uit.no/helsefak/ 2018.

 • Wennevold, Katrine. Contents and conceptions. Evaluation for change. AMEE 2018-08-24 - 2018-08-29 2018.

 • Wennevold, Katrine; Jentoft, Rita. Sink or swim - Exploring IPE in a new setting. AMEE conference 2017-08-27 - 2017-08-30 2017.

 • Wennevold, Katrine. Evaluation of exams. Assessment in Higher Education – National Conference 2017-10-16 - 2017-10-17 2017.

 • Damsgård, Elin; Solgård, Hege; Johannessen, Karin; Wennevold, Katrine; Kvarstein, Gunnvald; Garcia, Beate. Interprofessional Pain Education in a Nursing Home Setting. NOSF fag og forskningskonferanse 2016-01-19 - 2016-01-20 2016.

 • Damsgård, Elin; Solgård, Hege; Johannessen, Karin; Wennevold, Katrine; Kvarstein, Gunnvald. Tverrprofesjonell smertebehandling, studenterfaringer. Helse Nord Forskningskonferanse 2016 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Damsgård, Elin; Solgård, Hege; Johannessen, Karin; Wennevold, Katrine; Kvarstein, Gunnvald; Garcia, Beate Hennie. Tverrprofesjonell smerteundervisning - et pilotprosjekt ved Universitetet i Tromsø. TPS nettverkskonferanse 2016-06-06 - 2016-07-07 2016.

 • Damsgård, Elin; Solgård, Hege; Johannessen, Karin; Wennevold, Katrine; Kvarstein, Gunnvald; Garcia, Beate Hennie. Tverrprofesjonell smerteundervisning. Dialogkonferansen i tromsø 2016-02-11 - 2016-02-11 2016.

 • Fleten, Nils; Wennevold, Katrine; Godycki-Cwirko, M.; Melbye, Hasse; Halvorsen, Peder Andreas. Sickness certification norms in Norway and Poland, a comparative study on GPs recommendation of sick leave in respiratory tract infections. European Journal of Public Health 2010; Volum 20. ISSN 1101-1262.s 229 - 229.

 • Medlem i forskergruppe