Gunn_Tove_Minde_web-.jpg

Flag icon Flag icon

Gunn-Tove Minde

Førstelektor
Institutt for vernepleie
Arbeider i CRIStin


 • Minde, Gunn-Tove. Older Sami Women Living in the Arctic: A cultural Background that breaks with Western Conventions. Journal of Community and Public Health Nursing 2017; Volum 3 (1). ISSN 2471-9846.s doi: 10.4172/2471-9846.1000155.

 • Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill Margaret. The meaning of Heakthy Life Period of Older People after serious Illness: A Regional study of foir Patisipants in the Age of 70-92 Living in the Arctic Region of Norway. Journal of Community and Public Health Nursing 2017; Volum 3 (4). ISSN 2471-9846.s doi: 10 4172/2471-9846 1000203.

 • Minde, Gunn-Tove; Weber, Astrid. Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?. (data) Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017; Volum 14 (3). ISSN 1503-6707.s 265 - 274.s doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-03-07.

 • Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75:31656. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31656.

 • Mæhle, Silje; Minde, Gunn-Tove; Kassah, Bente Lind. Sykepleiernes erfaringer med varsling i den kommunale helse-og omsorgstjenesten.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 233 - 246.

 • Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne. Open the medical room: How indigenous patients' cultural knowledge appears in the meetings with the health care providers during the rehabilitation process. Cambridge Scholars Publishing 2016 ISBN 978-1-4438-9468-5.s 83 - 100.

 • Minde, Gunn-Tove. A culturally-sensitive approach to elderly care. Journal of geriontology & geriatric research 2015; Volum 4 (5). ISSN 2167-7182.s doi: 10.4172/2167-7182.1000241.

 • Nymo, Randi Inger Johanne; Minde, Gunn-Tove. Makt og kvalitet - hvordan urfolks- og minoritetspasientenes kulturelle erfaring og kunnskap trer fram i møte med helsepersonell i en rehabiliteringsprosess. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 169 - 186.

 • Minde, Gunn-Tove; Sæterstrand, Torill. What is important in the surroundings in order to extend the healthy life periode? A regional study of 19 older woman in a northern part of Norway. International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72 (21189). ISSN 1239-9736.s 1 - 6.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.21189.

 • Minde, Gunn-Tove; Mæhle, Silje. Skolevegring eller skoleutstøting - eller begge deler?. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (9). ISSN 0332-8457.s 11 - 18.

 • Minde, Gunn-Tove. Oppsummering, evaluering og veien videre. 2011.s 81 - 85.

 • Minde, Gunn-Tove. Hvordan kan Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) - Region Nord arbeide med temaer om vold i nære relasjoner i samiske strøk?. 2011.s 78 - 79.

 • Altern, Inger; Minde, Gunn-Tove. Samisk folkemedisin i dagens Norge. 2000 ISBN 0000000000000.s 73 - 87.

 • Minde, Gunn-Tove; Somby, Pierra Jovnna; Nymo, Randi Inger Johanne. Hvordan er det å være funksjonshemmet same og hvordan møtes dagliglivets utfordringer?. SP Spesialpedagogikk 2019 (2).

 • Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018. ISSN 1891-1889.s 6 - 13.

 • Minde, Gunn-Tove. Sannhetskommisjonen vil styrke demokratiet. 2018.

 • Minde, Gunn-Tove. Piera- Å vokse opp i reindrifta og leve med en funksjonshemming. Filmfremvisning 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.

 • Minde, Gunn-Tove. Aktivitet og livsglede. fagdag 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.

 • Minde, Gunn-Tove. Piera- Å vokse opp i reindrifta og leve med en funksjonshemming 2017. 2017.

 • Minde, Gunn-Tove. Tre stammers møte- Samiske kulturdager i Grovfjord. 2017.

 • Minde, Gunn-Tove. A Culturally sensitive approach to elderly care. World congress in nursing 2017-04-03 - 2017-04-06 2017.

 • Minde, Gunn-Tove. Helsefremming på sykehjem for de eldste eldre. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 197 - 212.

 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert. Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016.

 • Minde, Gunn-Tove; Nymo, Randi Inger Johanne. «Open the Medical Room. Rehabilitation Challenges for Sámi patients in Norway».. Second International Indigenous Voices in Social Work (IIVSW). 2013-07-08 - 2013-07-11 2013.

 • Minde, Gunn-Tove; Utsi, Berit Louise. Voldens mange ansikter i samiske lokalmiljø. 2011.s 27 - 39.

 • Minde, Gunn-Tove; Utsi, Berit Louise. Forord. 2011.s 3 - 4.

 • Martinsen, Kari; Minde, Gunn Tove. Å ta vare på det levende. Hvordan eldre samer opprettholder sin samiske livskvalitet. Samisk revitalisering og identitetsutvikling 2009-02-06 - 2009-02-06 2009.

 • Minde, Gunn-Tove. Daza lahkkai - på norsk vis. 2005 (12) ISBN 8279381236. ISSN 0805-1062.