MK-J

Flag icon Flag icon

Marte Kanck-Jørgensen

Rådgiver
Institutt for psykologi

Stillingsbeskrivelse:
  • Internasjonalisering
  • Studieveileder med ansvar for 
  • Eksamen
  • Opptak til Profesjonsstudiet i psykologi
  • Undervisningsplanlegging
  • Ansvar for saksforberedelser til Programstyret i psykologi
  • Representant for teknisk-/administrativt ansatte i Programstyret i psykologi
  • Generell saksbehandling

 

Treffetid: hverdager mellom kl. 12.00 - 14.00

E-post: marte.kanck@uit.no eller post@psyk.uit.no
Arbeider i CRIStin


  • Winger, Anja C; Kanck, Marte; Kristoffersen, Roar; Knudsen, Rune. Seasonal dynamics and persistence of Gyrodactylus salaris in two riverine anadromous Arctic charr populations. Environmental Biology of Fishes 2008; Volum 83. ISSN 0378-1909.s 117 - 123.s doi: 10.1007/s10641-007-9274-x.