Arbeider i CRIStin


 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.
 • Henriksen, Siv; Skandfer, Marianne; Valen, Christian Roll. Unike steinalderhus ved Tromsø. Ottar 2010 (279). ISSN 0030-6703.s 18 - 25.
 • Henriksen, Siv; Valen, Chistian Roll. Skjærvika og Fjellvika, Hammerfest kommune. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2009 og 2010.. Tromura. Kulturhistorie 2013. ISSN 0333-2802.

 • Valen, Chistian Roll. Neolitisering av Nord-Norge - Hva sier det arkeologiske gjenstandsmaterialet og de naturvitenskapelige undersøkelsene?. 2012 ISBN 978-87-7602-196-2.s 152 - 168.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv. Metode (I): Utgravning, manuell dokumentasjon og fotografering. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 32 - 37.

 • Henriksen, Siv; Valen, Chistian Roll. Skjærvika og Fjellvika Hammerfest Kommune, Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2009 og 2010. Tromura, Tromsø Museums Rapportserie Nr.43 .2013.. 2013 ISBN 978-82-7142-062-8.

 • Valen, Chistian Roll. Arkeologiske gjenstandsfunn fra Ibestad. Årsmøte for Ibestad Historielag 2013-02-28 - 2013-02-28 2013.

 • Valen, Chistian Roll. Nedre del av Skjærvika - resultater fra undersøkelsene fra 2010.. Forskningsseminar 2011-05-06 - 2011-05-06 2011.

 • Valen, Chistian Roll. Skjærvika & Fjellvika - bebyggelse gjennom 6000 år. Utstilling 2011-04-11 - 2011.

 • Henriksen, Siv; Valen, Chistian Roll. Årsrapport fra arkeologiske utgravinger i Skjærvika og Fjellvika, Hammerfest kommune, feltsesongen 2009. 2011.

 • Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv. Noen resultater fra Skjærvika og Fjellvika. Forskningsseminar 2011-12-07 - 2011-12-07 2011.

 • Valen, Chistian Roll. På feilsted til rett tid? - neolittiske impulser i Nord-Norge.. Norsk arkeologi møte 2011-11-04 - 2011-11-06 2011.

 • Valen, Chistian Roll. Den siste olje - nordområdets første salg og produksjon av olje.. Norsk arkeologi møte 2011-11-04 - 2011-11-06 2011.

 • Marte, Hotvet; Valen, Chistian Roll. Fikk øks fra steinalderen. 2011.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders; Linderholm, Johan. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. Med bidrag fra Johan Linderholm, Miljöarkeologiska laboratoriet, Universitetet i Umeå (nettutgave). (data) 2010.

 • Valen, Chistian Roll. Metode (II): Digital oppmåling,I: Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009.. 2010 ISBN 978-82-7142-056-7.s 145 - 149.

 • Valen, Chistian Roll. Skjærvika/Fjellvika-prosjektet 2010 Nettside. 2010.

 • Valen, Chistian Roll. Skjærvika/Fjellvika-prosjektet 2010. Norsk arkeologimøte 2010-11-04 - 2010-11-06 2010.

 • Valen, Chistian. Et usedvanlig øksefunn fra "Trondenes, prestegjeld, Senjen". Haaløygminne : Håløygminne 2010 (4). ISSN 0333-0931.s 215 - 222.

 • Henriksen, Siv; Skandfer, Marianne; Valen, Christian Roll. Unike steinalderhus ved Tromsø. Ottar 2010 (279). ISSN 0030-6703.s 18 - 25.

 • Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv. Skjærvika/Fjellvika-prosjektet - metode, resultat og videre forløp. Forskningsseminar for IAS 2009-05-07 - 2009-05-07 2009.

 • Valen, Chistian Roll; Yassin, Karoliussen; Ingvild, Sjøbakk. Der kor ingen skulle tru at nokon kunne bu. Norsk arkeologimøte 2009-11-05 - 2009-12-07 2009.

 • Henriksen, Siv; Valen, Christian Roll. Tønsnes - vinterhavn i eldre steinalder. Norsk arkeologmøte 2008 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.

 • Valen, Chistian Roll. 4 år med arkeologi i Sør-Norge. Mødding, IAS 2008-03-14 - 2008-03-14 2008.

 • Valen, Chistian Roll. Resultat av digital oppmåling på Tønsnes. Formannskapsmøte, Tromsø Kommune 2008-11-20 - 2008-11-20 2008.

 • Valen, Chistian Roll. Tønsnes - havn i eldre steinalder. 2008.

 • Valen, Chistian Roll. Jordbruksimpulser i Astafjord i yngre steinalder. Astøingan 2008. ISSN 1502-1653.s 61 - 65.

 • Valen, Chistian Roll. Jordbruksimpulser i neolitikum og bronsealdeer i Nord-Norge? En revisjon av det arkeologiske gjenstandsmaterialet og de naturvitenskapelige undersøkelsene. 2007.

 • Valen, Chistian Roll. Jordbruksimpulser i Nord-Norge – innvandring eller utveksling?. Prøveforelesning avsluttende eksamen IAS 2007-03-30 - 2007-03-30 2007.

 • Valen, Chistian Roll. Registreringer på Åndstadblåheia, Sortland.. 2007.

 • Valen, Chistian Roll. Forundersøkelser i Øvre Sørfjorden, Tysfjord.. 2007.

 • Valen, Chistian Roll. Arkeologiske forundersøkelser og registreringer på Øyjord i Narvik.. 2007.

 • Skip to main content