Arbeider i CRIStin


 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna; Tveiten, Sidsel; Jentoft, Rita; Norbye, Bente. Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 168 - 188.

 • Hauksdottir, Nanna; Sortland, Kjersti. Læringsutbyttebeskrivelse, taksonomier og begreper som grunnlag for veiledning. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 50 - 63.

 • Kaale, Helga; Hauksdottir, Nanna. Fysioterapi under kommunehelsereforma - 20 år etter. Fysioterapeuten 2002; Volum 14. ISSN 0016-3384.s 20 - 24.

 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna. Does the nature of interprofessional education in health and social sciences foster a need for special tutor competencies?. Its21 4th conference on interdisciplinary teamwork skills for the 21st century 2018-06-20 - 2018-06-21 2018.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Bruk av spørreskjema ved vurdering av studenters tverrprofesjonelle samarbeidskompetanse. TPS-nettverkskonferanse 2018-06-07 - 2018-06-07 2018.

 • Norbye, Bente; Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation. Interprofessional Education Showcase 2017-11-23 - 2017-11-24 2017.

 • Hauksdottir, Nanna; Norbye, Bente; Dahlberg, Johanna; Jentoft, Rita; Dahlgren, Madeleine Abrandt. From patient-centredness to partneship: Re-thinking the client's role in IPE. Valued based interprofessional education and practice 2016-09-06 - 2016-09-09 2016.

 • Hauksdottir, Nanna; Dahlberg, Johanna; Jentoft, Rita; Dahlgren, Madeleine Abrandt. Webinar; Rethinking the client’s role in IPE – October 2016. NIPNET Nordic Interprofessional Network (data) (fulltekst) (omtale) 2016-10-27 - 2016-10-27 2016.

 • Hauksdottir, Nanna. FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfagligeprofesjonsutdanningene. 2015.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education -experiences of developing and implementing an IPE module for 10 different health education programs. Amee 2013 2013-08-24 - 2013-08-26 2013.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education - a way to promote teamwork in health care. The 38th World Hospital Congress Oslo2013 2013-06-18 - 2013-06-20 2013.

 • Hauksdottir, Nanna; Njølstad, Inger; Sundsfjord, Arnfinn. Utdanning til fremtidens helsetjeneste i nord - samspill i praksis. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 259 - 272.

 • Hauksdottir, Nanna. How does the use of video influence the therapeutic situation under investigation?. The 15th International Congress of the WCPT (omtale) 2007-06-02 - 2007-06-06 2007.

 • Hauksdottir, Nanna. Berøring-bevegelse, tale og taushet. En studie av kommunikasjon i fysioterapipraksis. 2004.