/ UiT Norges arktiske universitet
 

Portrett-ELIN-for-nettsidene.jpg

Skog, Elin


Seksjonssjef
Utdanningstjenester ved Helsefak


Telefon: 776 46857
Mobil jobb / Mobil privat: 95229088 /
Epost : elin.skog@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : MH L8.111 / Medisin og Helsefag
Funksjon : Seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse:


 

CV

Cand.scient i arktisk biologi, UiT 1992

Stipendiat fysiologi 1992- 1993
Studiekonsulent UiT, IMB 1993-1994
Studiekonsuelnt UiT, NFH 1994-1998
Nestleder ved Polaria 1998-2001
Leder for Fjelltjenesten, Statskog 2001 - 2006
Seniorrådgiver Statens naturoppsyn 2006-2008
Seksjonsleder, Seksjon for utdanningsjenester, UiT 2008