Flag icon Flag icon

Olav Kansgar Straum

Førsteamanuensis RLE
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Arbeider i CRIStin


 • Straum, Olav Kansgar. Klafkis kategoriale danningsteori og didaktikk. (data) Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02946-7.s 30 - 52.

 • Straum, Olav Kansgar. Klafki-tolkninger i nyere norsk forskning. (data) Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02946-7.s 53 - 68.

 • Straum, Olav Kansgar. KAPITTEL 3 RLE - ET SALDERINGSFAG?. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232102525.s 43 - 62.

 • Straum, Olav Kansgar. KAPITTEL 2 KURLE-SURVEY Formål, utforming og metodiske utfordringer. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232102525.s 25 - 41.

 • Straum, Olav Kansgar. Bruk av religionfaglige primærkilder i storforelesninger. UNIPED (Tromsø) 2009; Volum 32 (2). ISSN 1500-4538.s 52 - 60.

 • Straum, Olav Kansgar. Bruk av religionsfaglige primærkilder i storforelesninger. UNIPED (Tromsø) 2009 (2). ISSN 1500-4538.s 52 - 60.

 • Straum, Olav Kansgar. Kristendommen i middelalderen. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0145-7.

 • Vaags, Ralph Henk; Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav Kansgar. Filosofiens historie. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245001570.

 • Tobiassen, Tormod; Norderval, Kristin Molland; Straum, Olav Kansgar; Elstad, Hallgeir. Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - Bilder og arkitektur. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0150-3.

 • Straum, Olav Kansgar. Røter. tistlar og blomar - Kristendom i eit historisk riss. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0143-0.

 • Straum, Olav Kansgar. Nyere norsk kristendomshistorie. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0148-1.

 • Straum, Olav Kansgar. Reformasjonen og Luther. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0146-5.

 • Straum, Olav-Kansgar; Schanke, Ragnhild. Jesusbilder i evangeliene. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001546.

 • Straum, Olav-Kansgar; Vaags, Ralph Henk. Filosofiens hovedspørsmål: innføring i filosofi. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001562.

 • Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav-Kansgar; Hägg, Henny Fiskå; Straum, Olav-Kansgar. Oldkirken - Kristendommen i Romerriket 30-395. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001449.

 • Tobiassen, Tormod; Straum, Olav-Kansgar; Tobiassen, Tormod; Straum, Olav-Kansgar. Bibelens første del - Det gamle testamente eller Tanak. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001422.

 • Straum, Olav-Kansgar. Norrøn tro og kristningen av Norge : Kristningen av Norge - en religionshistorisk innføring til perioden 800-1050. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001473.

 • Straum, Olav-Kansgar. Fra åsatro og høvdingedømmer til kristendom og rikssamling : Kristningen av Norge - en religionshistorisk innføring til perioden 800-1050. 2002 ISBN 8273890449.

 • Lindekleiv, Heidi Marie; Kulathilagan, Suganthy; Leganger-Krogstad, Heid; Andreassen, Bengt-Ove; Andersland, Inge; Straum, Olav Kansgar. Stridens fag. 2014.