Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet


Flag icon Flag icon

Grønli, Ole Kristian

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk medisin
Arbeider i CRIStin


 • Bystad, Martin Kragnes; Holme, Hilde; Grønli, Ole Kristian. En kvinne i 60-årene med angst, nedsatt stemningsleie og endret atferd. (data) Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; Volum 138 (5). ISSN 0029-2001.s 462 - 465.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0314.

 • Bystad, Martin Kragnes; Rasmussen, Ingrid Daae; Grønli, Ole Kristian; Aslaksen, Per M. Can 8 months of daily tDCS application slow the cognitive decline in Alzheimer’s disease? A case study. Neurocase 2017; Volum 23 (2). ISSN 1355-4794.s 146 - 148.s doi: 10.1080/13554794.2017.1325911.

 • Bystad, Martin Kragnes; Grønli, Ole Kristian; Rasmussen, Ingrid Daae; Gundersen, Nina; Nordvang, Lene; Wang-Iversen, Henrik A.S.; Aslaksen, Per M. Transcranial direct current stimulation as a memory enhancer in patients with Alzheimer’s disease: a randomized, placebo-controlled trial. (fulltekst) Alzheimer's Research & Therapy 2016; Volum 8 (13). ISSN 1758-9193.s doi: 10.1186/s13195-016-0180-3.

 • Bystad, Martin Kragnes; Grønli, Ole Kristian; Lilleeggen, Camilla; Aslaksen, Per M. Fear of diseases among people over 50 years of age : a survey. (fulltekst) Scandinavian Psychologist 2016; Volum 12:e19 (3). ISSN 1894-5570.s doi: 10.15714/scandpsychol.3.e19.

 • Bystad, Martin Kragnes; Pettersen, Karin Helen; Grønli, Ole Kristian. Depresjon eller demens av Alzheimers type?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (5). ISSN 0029-2001.s 525 - 528.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0364.

 • Kvamme, Jan-Magnus; Grønli, Ole Kristian; Jacobsen, Bjarne K.; Florholmen, Jon. Risk of malnutrition and zinc deficiency in community-living elderly men and women: the Tromsø Study. Public Health Nutrition 2014; Volum 18 (11). ISSN 1368-9800.s 1907 - 1913.s doi: 10.1017/S1368980014002420.

 • Grønli, Ole Kristian; Kvamme, Jan-Magnus; Jorde, Rolf; Wynn, Rolf. Vitamin D deficiency is common in psychogeriatric patients, independent of diagnosis. BMC Psychiatry 2014; Volum 14:134. ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-14-134.

 • Grønli, Ole Kristian; Wynn, Rolf. Normocalcemic hyperparathyroidism and treatment resistant depression. Psychosomatics 2013; Volum 54 (5). ISSN 0033-3182.s 493 - 497.s doi: 10.1016/j.psym.2012.10.008.

 • Grønli, Ole Kristian; Kvamme, Jan-Magnus; Friborg, Oddgeir; Wynn, Rolf. Zinc Deficiency Is Common in Several Psychiatric Disorders. PLoS ONE 2013; Volum 8 (12). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0082793.

 • Kvamme, Jan-Magnus; Grønli, Ole Kristian; Florholmen, Jon; Jacobsen, Bjarne K.. Risk of malnutrition is associated with mental health symptoms in community living elderly men and women: The Tromsø Study. (fulltekst) BMC Psychiatry 2011; Volum 11. ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-11-112.

 • Grønli, Ole Kristian; Stensland, Geir Øyvind; Wynn, Rolf; Olstad, Reidun E.. Neurotrophic factors in serum following ECT: A pilot study. World Journal of Biological Psychiatry 2009; Volum 10 (4). ISSN 1562-2975.s 295 - 301.s doi: 10.3109/15622970701586323.

 • Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Larsen, Marianne; Lillehovde, Elin Johnsen; Grønli, Ole Kristian; Helvik, Anne-Sofie. Alkohol og psykofarmaka- er dette i fokus ved behandling og tilrettelegging av tjenester til alderspsykiatriske pasienter. Landskonferansen i Alderspsykiatri 2014-04-28 - 2014-04-30 2014.

 • Grønli, Ole Kristian; Wynn, Rolf; Kvamme, Jan-Magnus; Hansen, Vidje. A study of some biological factors of importance to geriatric psychiatry. 2014 ISBN 978-82-7589-436-4.

 • Grønli, Ole Kristian; Wynn, Rolf. Vitamin D and depression in a psychogeriatric population. International Psychogeriatric Association International Meeting 2012 2012-09-07 - 2012-09-09 2012.

 • Bystad, Martin Kragnes; Grønli, Ole Kristian. Den som forventer noe godt, forventer ikke forgjeves!. Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri 2012; Volum 16 (4). ISSN 1890-4130.s 13 - 15.

 • Grønli, Ole Kristian; Wynn, Rolf. Hyperparathyreoidism and treatment resistent depression. AAGP 2010 2010-03-05 - 2010-03-08 2010.

 • Grønli, Ole Kristian; Wynn, Rolf. Hyperparathyroidism and Treatment Resistant Depression. The American journal of geriatric psychiatry 2010; Volum 18 (3). ISSN 1064-7481.s S63 - S63.

 • Skip to main content