Flag icon Flag icon

Foshaug, Hanne

HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator
Seksjon for personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Sentral strålevernkoordinator
  • Biologiske faktorer og GMO (tilrettelegging og koordinering av UiTs biovern)
  • Dokumentasjon av mulig eksponering til helseskadelige faktorer ved UiT
  • Gjennomføre og følge opp resultater fra kartlegginger og risikovurderinger
  • Registrering av avviksmeldinger