Personkort Hege.jpg
Foto: UiT

Flag icon Flag icon

Hege Skogvang

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering

Stillingsbeskrivelse:

Jeg arbeider ved Rekrutteringstjenesten ved UiT. Det er en service- og tjenesteleverandør som skal ivareta oppgaveløsning og rådgivning i alle typer nytilsettinger ved UiT, både utlyste stillinger og direktetilsettinger. Ansvarsområdet strekker seg fra behovet for en nytilsetting oppstår til arbeidskontrakt er signert.

Arbeidsfelt:

  • Rådgivning og saksbehandling i rekrutteringsfasen
  • Rådgivning og saksbehandling i tilsettingsfasen
  • Likestilling
  • jobbnorge

Jeg tilhører rekrutteringsgruppe for teknisk/administrative stillinger.
Gruppen består også av:

Margrethe Grundstad Olsen

Ingunn Strømmesen