Flag icon Flag icon

Jacobsen, Dag Ingvar

Institutt for samfunnsvitenskap
Arbeider i CRIStin


 • Jacobsen, Dag Ingvar; Johnsen, Åge. Alignment of strategy and structure in local government. Public Money & Management 2019. ISSN 0954-0962.

 • Zyzak, Barbara; Jacobsen, Dag Ingvar. External managerial networking in meta-organizations. Evidence from regional councils in Norway. Public Management Review 2019. ISSN 1471-9037.s doi: 10.1080/14719037.2019.1632922.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Fjeldbraaten, Elin M. Exploring the Links Between Part-Time Employment and Absenteeism: the Mediating Roles of Organizational Commitment and Work-Family Conflict. Public Organization Review 2019. ISSN 1566-7170.s 1 - 15.s doi: 10.1007/s11115-018-00437-x.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Hillestad, Tore; Yttri, Birgitte; Hildrum, Jarle. Alternative routes to innovation - The effects of cultural and structural fit. International Journal of Innovation Management 2018. ISSN 1363-9196.s doi: 10.1142/S1363919620500061.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Fjeldbraaten, Elin M. Shift work and sickness absence-the mediating roles of work-home conflict and perceived health. Human Resource Management 2018; Volum 57 (5). ISSN 0090-4848.s 1145 - 1157.s doi: 10.1002/hrm.21894.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Publicness as an antecedent of transformational leadership: the case of Norway. International Review of Administrative Sciences 2017; Volum 83 (1). ISSN 0020-8523.s 23 - 42.s doi: 10.1177/0020852315575000.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Kiland, Charlotte. Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-Municipal Cooperation. (fulltekst) Scandinavian Journal of Public Administration 2017; Volum 21 (4). ISSN 2001-7405.s 53 - 76.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Democratic effects of inter-municipal cooperation: Equal effects for all?. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1-78643-499-9.s 217 - 232.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Governance at the local level: A Research agenda on cross-boundary coordination. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978-1-78643-499-9.s 197 - 216.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Skollevold, Ann Sherin. Presidentialisation on the executive arena at the local level? The case of Norway 1992-2012. Zarządzanie Publiczne 2016; Volum 35 (1). ISSN 1898-3529.s 7 - 19.s doi: 10.15678/ZP.2016.35.1.01.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Adopting and Refining e-services — the Role of Organization Size. Public Organization Review 2016; Volum 18 (1). ISSN 1566-7170.s 111 - 123.s doi: 10.1007/s11115-016-0364-0.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Regional governance networks: Filling in or hollowing out?. Scandinavian Political Studies 2015; Volum 38 (2). ISSN 0080-6757.s 115 - 136.s doi: 10.1111/1467-9477.12037.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Transformativ ledelse - betydningen av offentlighet. (data) Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2014; Volum 17 (5). ISSN 1500-0788.s 46 - 55.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Fremdeles en offentlig ledelsesetos? Subjektive drivkrefter i privat og offentlig sektor. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788245013467.s 289 - 308.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Holtskog, Kjersti Helene Schønning. Nærhetseffekten - kommunal service, kommunestørrelse og ny teknologi. (data) Tidsskrift for samfunnsforskning 2013; Volum 54 (4). ISSN 0040-716X.s 407 - 436.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Frivillighet eller tvang? Kommunestrukturdebatten i Norge. (data) (fulltekst) Nordisk Administrativt Tidsskrift 2013; Volum 90 (2). ISSN 0029-1285.s 74 - 87.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Network Context, Trust and Success. Evidence from Regional Governance Networks in Norway. (data) Lex Localis 2013; Volum 11 (4). ISSN 1581-5374.s 851 - 869.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Local Authority Bureaucracies: Responsible, Representative or Divergent? Evidence from Small Political Systems in Norway. Public Administration 2012; Volum 90 (4). ISSN 0033-3298.s 1067 - 1087.s doi: 10.1111/j.1467-9299.2012.02042.x.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Styringsnettverk på norsk – Regionrådenes rolle i det norske politiske systemet. (fulltekst) Nordisk Administrativt Tidsskrift 2012; Volum 89 (1). ISSN 0029-1285.s 4 - 28.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Convergence, Divergence or Stability - How do Politicians' and Bureaucrats' Attitudes Change During an Election Period? Evidence from Norwegian local government. Public Management Review 2011; Volum 13 (5). ISSN 1471-9037.s 621 - 640.s doi: 10.1080/14719037.2010.532958.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Deltakelse som virkemiddel i organisatoriske endringsprosesser - et tveegget sverd?. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-585-1.s 229 - 243.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Skomedal, Anne S.. Regional Newspaper Coverage of Norwegian Local Elections: Election Coverage in the Agderposten and Fedrelandsvennen Newspapers. World Political Science Review 2009; Volum 5. ISSN 2194-6248.s doi: 10.2202/1935-6226.1065.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. A Tragedy of the Councils? Exploring the Hollowing-Out Hypothesis - The Case of Norwegian Local Authorities. (omtale) Lex Localis 2009; Volum 7 (3). ISSN 1581-5374.s 221 - 242.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Skomedal, Anne Siri. Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007. Belyst gjennom dekningen i avisene Agderposten og Fædrelandsvennen. (omtale) Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2008; Volum 24 (4). ISSN 0801-1745.s 307 - 330.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Fragmentering og integrasjoni norske kommuner - politisk retrett eller vitalisering?. Kommunal ekonomi och politik 2007; Volum 11 (4). ISSN 1402-8700.s 33 - 64.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Public sector growth: Comparing politicians' and administrators' spending preferences. Public Administration 2006; Volum 84 (1). ISSN 0033-3298.s 185 - 204.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Fenomenologi og kvantitativ metode - som ild og vann eller gin og tonic? Belyst gjennom en studie av kommunal forvaltningskultur. Cappelen Damm Akademisk 2006.s 30 - .

 • Jacobsen, Dag Ingvar. The Relationship between Politics and Administration: The Importnace of Contigency Factors, Formal Structure, Demography and Time. (omtale) Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions 2006; Volum 19 (2). ISSN 0952-1895.s 303 - 323.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Sand in the machinery? Comparing bureaucrats' and politicians' attitudes toward public sector reform. European Journal of Political Research 2005; Volum 44. ISSN 0304-4130.s 767 - 799.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Enhet og mangfold - statsvitenskap og organisasjonsteori i Norge. Fagbokforlaget 2005.s 251 - 262.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Rolv Lyngstad: Makt og avmakt i kommunepolitikken. Rammer, aktører og ideologi i det lokale folkestyre. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2004; Volum 20 (1). ISSN 0801-1745.s 79 - 82.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Holdninger til endringer i kommunestruktur: En nyanseringav Rose og Pettersen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2004; Volum 20 (2). ISSN 0801-1745.s 177 - 190.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Politico-Administrative Conflict at the Local level: Determined by the Degree of Central Government Control? Politisk-administrativ konflikt paa lokalt nivaa: Bestemt av graden av styring fra sentralt nivaa?. Local Government Studies 2003; Volum 29 (4). ISSN 0300-3930.s 95 - 116.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. formidling av organisajsonsfaget - sett fra en statviters synsvinkel. Universitetsforlaget 2002.s 48 - 53.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommunestørrelse og kommunal politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2002; Volum 18 (4). ISSN 0801-1745.s 248 - 262.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Higher Education as an Arena for Political Socialization - Myth or Reality?. Scandinavian Political Studies 2001; Volum 24 (4). ISSN 0080-6757.s 349 - 371.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Profesjonelle verdier - hvor kommer de fra?. Nordiske organisasjonsstudier 2001; Volum 4 (3). ISSN 1501-8237.

 • jacobsen, dag ingvar. Managing increased part-time: Does part-time work imply part-time commitment?. Managing Service Quality 2000; Volum 10 (3). ISSN 0960-4529.s 187 - 200.

 • jacobsen, dag ingvar. Effekten av Janis' artikkel kan ikke overdrives. Kommentar til Irving Janis' "Gruppetenking: Den desperate hangen til enighet for enhver pris". ? 2000; Volum 3 (5).s 73 - 75.

 • jacobsen, dag ingvar. Forholdet mellom politikk og administrasjon på lokalt nivå - ulike bilder av situasjonen. Cappelen Damm Akademisk 2000.s 359 - 391.

 • jacobsen, dag ingvar. Finnes det en riktig tolkning av Weber?. Nordiske organisasjonsstudier 2000; Volum 2 (3). ISSN 1501-8237.s 91 - 96.

 • jacobsen, dag ingvar. Deltidsansatte = Deltidsengasjerte?. ? 1999; Volum 2 (3).s 42 - 51.

 • jacobsen, dag ingvar. Kan vi stole på data fra spørreskjemaundersøkelser? En undersøkelse av responskonsistens ved bruk av spørreskjema med faste svaralternativer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1999; Volum 15 (4). ISSN 0801-1745.s 361 - 389.

 • jacobsen, dag ingvar. Trust in political-administrative relations: The case of local authorities in Norway and Tanzania. World Development 1999; Volum 27 (5). ISSN 0305-750X.s 839 - 853.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Organisasjonsendring og endringsledelse (3. utgave). Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2492-0.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Postholm, May Britt. Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-57586-1.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Engangsorganisasjonen. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2101-1.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48188-9.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Interkommunalt samarbeid i Norge. Former, funksjoner og effekter. (data) Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1655-0.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1445-7.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer, 4. utgave. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1446-4.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1332-0.

 • Postholm, May Britt; Jacobsen, Dag Ingvar. Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 9788276347616.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Perspektiver på kommunenorge En innføring i kommunalkunnskap. Fagbokforlaget 2009 ISBN 9788245007886.

 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar. Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur AB 2008 ISBN 9789144047805.

 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar. Hvordan organisationer fungerer. En indføring i organisasjon og ledelse. Hans Reitzels Forlag 2008 ISBN 9788741251370.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Hvordan organisationer fungerer. En indføring i organisation og ledelse. Hans Reitzels Forlag 2008 ISBN 9788741251370.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Hur moderna organisationer fungerar. Tredje upplagan. 2008 ISBN 9789144047805.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245005189.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245005172.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. Hvordan organisasjoner fungerer - arbeidsbok og casesamling. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245005189.

 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245005172.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring samfunnsvitenskapelig metode. 2. utgave. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276346634.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245001791.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2003 ISBN 8276345123.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. "Vi har det saa greit...." En studie av forholdet mellom politikk og administrasjon i 30 norske kommuner. Unipub forlag 2003 (66) ISBN 8292028722.

 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar. Hvordan organisasjoner fungerer. 2002.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Hvordan organisationer fungerer. 2002 ISBN 8741224752.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Hvordan organisasjoner fungerer. 2. utgave. 2001.

 • jacobsen, dag ingvar. Hvordan gjennføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 ISBN 82-7634-292-2.

 • jacobsen, dag ingvar. Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser - en praktisk veiledning. 2. utgave. 1999 ISBN 82-7634-242-6.

 • Johnsen, Åge; Desmidt, Sebastian; George, Bert; Jacobsen, Dag Ingvar; Johanson, Jan-Erik. Using Strategic Planning in Local Government. EGPA Policy Paper No. 3. 2017.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Beskyldes for å blande sammen rollene. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Hva skjedde med USA?. Fædrelandsvennen 2016. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Nesten halve landbruksmakta bor i Oslo. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Politikere mangler rolleforståelse. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kritisk til ansettelse av ny organisasjonssjef. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Lite klokt av rådmannen. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Her er ekspertrådene. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Slutten kan være begynnelsen. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Benekter personlig lobbyisme. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Manglende kunnskap i kommunedebatten?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Folkets røst?. Fædrelandsvennen 2016. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Forvirrende å kalle det avis. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Forstår ikke hemmeligholdet. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Yngste er mest imot. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ikke helt uvanlig. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommunesammenslåing for dummies. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ikke typisk for bare Frp. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Halloooo? Er det noen sørlendinger her?. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Storkommune og bydelskommune. Fædrelandsvennen 2016. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ikkje endringar i ei eventuell storkommune. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. De ber om trøbbel. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Duket for omkamp om sammenslåing. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kaotisk på overtid. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. kommunar klare for omkamp. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Vurderer nye runder - kommunereformen. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ekspert mener Skisland burde vært mer åpen. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Lite klokt av råådmannen. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ikke undervurder startfasen. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Revisjonen frikjenner rådmannen. 2016.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Organisasjonsendring og endringsledelse. Ungdomstrinn i utvikling 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Innføring i prosjekteringsledelse - ledelse av et prosjekteringsteam. TEKNAS fagdager 2015-01-07 - 2015-01-07 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Det verste fra to verdener. Fædrelandsvennen 2015. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ikke skremt av Høyres fall. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. To års muntlig dialog - ikke ett referat i arkivet. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Vanskelig med ett tog når partipolitiske saker frontes. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Debatten blir mer opplyst. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Djupedal og Harberg klare favoritter. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Søker fritak på grunn av samvittighet. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Storfavorittene vraket som fylkesmann. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Den store overraskelsen. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Professor: Uvanlig å ikke forlenge engasjement for sittende fylkesmann. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. AP-politikere gir ros til den blå-blå regjeringen. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Fikk forbønn for tøff politisk uke. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kandidater på valgliste mot sin vilje. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Har ikke hørt noe lignende. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. AP vil gå fram og Høyre tilbake. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Frivillighetens pris. Dagens næringsliv 2015. ISSN 0803-9372.s 36 - 36.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. 44,8 % til sittende ordfører. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. AP seierherre i Mandal. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. AP størst, men forstatt borgerlig flertall. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kraftig tilbake, men fortsatt størst. Valgresultatet i Lillesand.. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Dette ble tight - valgresultatet i Kristiansand og Arendal. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. AP har gjort et brakvalg på Sørlandet. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. POlitisk utfordrende. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kun halvparten stemte. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Man bør avspeile befolkningen. 2015.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kontekstuell organisasjonsatferd. Innledning til Rules and the institutionalization of action. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1871-4.s 370-373 - .

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Anarkiske beslutningsmodeller. Innledning til "A garbage can model of organizational choice". Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1871-4.s 103 - 107.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Læringsbasert endring i organisasjoner. Nasjonalt øvelses- og evalueringsforum 2014-01-23 - 2014-01-23 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Trenger flere i lokalpolitikken. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Fryktar for arbeidsplassane i Aust-Agder. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Sånn har det vært i Valle i alle år. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ny måling: Flest vil ha Høyre-ordfører, men AP er størst. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Mener ordfører presser gjennom nytt asylmottak. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Bør betale selv. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommunesammenslåing - argumenter for og mot. TEKNAS årskonferanse 2014-11-06 - 2014-11-06 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. LOCAL GOVERNMENT REFORM IN NORWAY – COMPLEX FLEXIBILITY OR DEMOCRATIC OVERSIGHT?. Observatory on Local Autonomy (OLA) 2014-10-29 - 2014-11-01 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. PRESIDENTIALIZATION ON THE EXECUTIVE ARENA AT THE LOCAL LEVEL? THE CASE OF NORWAY 1992-2012. EGPA Annual Conference 2014-09-09 - 2014-09-12 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Betraktninger om kommunalreformen i forhold til forskning og regionale problemstillinger. Felles formannsskapsmøte i Knutepunkt Sørlandet 2014-09-03 - 2014-09-03 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kan bli landets nye storkommune. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Han tror ikke De Kristne vil true KrFs posisjon. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Byen trenger min stemme. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Oppfattes som lettvekter. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ap på 37 prosent i Arendal: – Det er nesten for godt til å være sant. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Regjeringens svakeste. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Et simpelt personangrep. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. De Grønne spirer og gror. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Dropp kommunesammenslåing i indre Agder. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Dag Ingvar Jacobsen kommenterer Sanners utspill om kommunereform. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Sju "kjærlighetskommuner". 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Trofaste FRP-velgere. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Slår hull på Sanners planer. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommune tvinges til samarbeid. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Gevinsten tatt ut gjennom interkommunalt samarbeid. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Veldig uvanlig at ordføreren blander seg. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kvinner og menn stemmer forskjellig. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Storinget må gi en klar ordre. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Forskjell på habilitet og klokskap. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Gir sterkest reservasjonsstøtte. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Lar seg styre av utbyggere. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Her har Høyre gått på en kjempesmell. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Reagerer på press mot kjøper. Byggesaksbehandling i Vennesla kommune. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Den geografiske dimensjon. Fædrelandsvennen 2014. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Nærhetsproblem og stordriftsulemper. Fædrelandsvennen 2014. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Avlønning fylkespolitikere. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Habilitet i kommunal saksbehandling. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Regjeringens første 100 dager. 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Et kontekstuelt perspektiv på ledelse. Solstrandsemonaret 2014-01-15 - 2014-01-15 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Governance networks - filling in or hollowing out?. Norsk Statsvitenskapelig Konferanse 2014-01-06 - 2014-01-08 2014.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Tror på økt engasjement. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Lokale saker havner i skyggen. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Få unge stemmer. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Trolig ingen statsråder fra Agder. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kan ende opp med null statsråder. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Lekker som en sil. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Det indre betyr mest. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Hvor går norsk forvaltningsforskning?. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Endring - rammer, prosess og ledelse. Nasjonal samling NAV internasjonal 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommentator til valgresultat på radio og regionsending på TV. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Valgkommentator for NRK Sørlandet ved Stortingsvalget 2013. 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ledelse av endringsprosesser. Bergen kommune 2013-05-29 - 2013-05-29 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Organisasjonsendring - makt, mening og motstand. Årsmøte Norsk Sykepleierforening 2013-05-13 - 2013-05-13 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Forholdet mellom politikk og administrasjon - skjenkesaker i gråsonen. Nasjonalt møte skjenkesaksbehandlere i norske storkommuner 2013-01-25 - 2013.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommunestruktur og valgkamp. Fædrelandsvennen 2013. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Den brysomme administrasjonen. Fædrelandsvennen 2012. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Stort eller smått? Om kommunestruktur og kommunesammenslåing. Kristiansand Rotary 2012-10-08 - 2012-10-08 2012.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Farsund - utviklingstrekk og utfordringer. Kaperkonferansen 2012-08-31 - 2012-08-31 2012.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Interkommunalt samarbeid. Hva kjennetegner samarbeid som lykkes?. Årsmøte Lindesnesregionen 2012-09-19 - 2012-09-19 2012.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Mellom politikk og produksjon. En ny rådmannsrolle?. Rådmannsforum Nord/Sør-Trøndelag 2012-08-15 - 2012-08-15 2012.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ottar Hellevik (2011): Mål og mening. Om feiltolkning av meningsmålinger. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2012; Volum 28 (4). ISSN 0801-1745.s 265 - 267.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Organisasjonsendring og endringsledelse. Månedlig møte - HR-forum 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Forholdet politikk-administrasjon - noen utviklingstrekk. Ordfører- og rådmannssamling - Agderfylkene 2012-02-02 - 2012-02-02 2012.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ordførerrollen - stabilitet og endring. Ordførersamling Nord- og Sør-Trøndelag 2012-04-12 - 2012-04-12 2012.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Viktig, men uoversiktlig. Plan og Arbeid 2012 (2). ISSN 0032-0609.s 32 - 37.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Et rungende tja. Fædrelandsvennen 2012. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Endring og endringsledelse - Helse Finnmark. Ledersamling Helse Finnmark 2012-01-04 - 2012-01-05 2012.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Interkommunalt samarbeid – hva kjennetegner samarbeid som lykkes?. Høstseminar - fylkesmannen i Vest-Agder 2011-11-15 - 2011-11-15 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Interkommunalt samarbeid og politisk styring. Årsmøte Setesdal Regionråd 2011-12-15 - 2011-12-15 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Ordførerrollen og rådmannsrollen - utviklingstrender. Sunnmøre rdåmannslag - årsmøte 2011-10-26 - 2011-10-26 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Prosjektledelse i et ledelesesperspektiv. TEKNA fagdager 2011-09-28 - 2011-09-28 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommentator kommunevalget NRK. 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Endring og læring i organisasjoner. Regionsamling Arbeidstilsynet Midt-Norge 2011-06-07 - 2011-06-07 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Endring og endringsledelse. Lederseminar Bergen Kommunal Kraftselskap (BKK) 2011-06-01 - 2011-06-01 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid. Fremtidsbygda 2011-05-26 - 2011-05-26 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 - omfang og funksjon. Seminar om interkommunalt samarbeid 2011-02-01 - 2011-02-01 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Prosjektarbeid i et ledelsesperspektiv. TEKNA fagdager 2011-01-04 - 2011-01-04 2011.

 • Kiland, Charlotte; Jacobsen, Dag Ingvar. Suksess med bismak. Suksessfaktorer i interkommunalt samarbeid om individuell tjenesteyting. Nordisk kommuneforskerkonferanse 2011-11-24 - 2011-11-26 2011.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Tenk på et tall. Fædrelandsvennen 2010. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Nominasjonens kvaler. Fædrelandsvennen 2010. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Knutepunkt eller demokratisk floke?. Fædrelandsvennen 2009. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. KJell Arne Røvik (2007): Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2009; Volum 25 (2). ISSN 0801-1745.s 196 - 200.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Tid for edruelighet. Fædrelandsvennen 2009. ISSN 0805-3790.s 1 - .

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Forvaltningsbastarden. Fædrelandsvennen 2008. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Det nye byråkratiet. Dagbladet 2008. ISSN 0805-3766.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Mot fem forvaltningsnivåer. Fædrelandsvennen 2008. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Vrangforestillinger om demokrati. Fædrelandsvennen 2008. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Tidsskrift for velferdsforskning 2007; Volum 10 (2). ISSN 0809-2052.s 133 - 135.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. POLITIKK OG ADMINISTRASJON PÅ LOKALT NIVÅ ? DEN LOKALE ADMINISTRASJONENS POLITISKE MAKT En studie av lokalpolitikere og kommunale administrative ledere i 30 Sørlandskommuner. (omtale) 2007.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. THE TRAGEDY OF THE COUNCILS? A REPUTATIONAL APPROACH TO MEASURING THE POWER OF LOCAL POLITICIANS. ECPR Joint sessions, workshop on ?Local Political Leadership in a Changing Context?. 2006-04-25 - 2006-04-30 2006.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Politikk og administrasjon - tvekamp eller lagspill?. Stat og styring 2006; Volum 16 (1). ISSN 0803-0103.s 35 - 40.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Legg ned kommunene?. Fædrelandsvennen 2002. ISSN 0805-3790.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Regionaliseringsmani. ? 2002.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommunal parlamentarisme - løsning eller problem?. ? 2002.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Kommunepolitikere og kommunale byråkrater - hånd i hånd eller mann mot mann?. 2002.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Forholdet politikk og administasjon på lokalt nivå - konflikt eller samarbeid?. utenTitteltekst 2001-12-11 - 2001-12-11 2001.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Fenomenet gruppetenking. utenTitteltekst 2001-09-19 - 2001.

 • Jacobsen, Dag Ingvar. Beslutninger og gruppetenking. utenTitteltekst 2001-06-20 - 2001.

 • jacobsen, dag ingvar. Mot en ny valgordning?. Fædrelandsvennen 2000. ISSN 0805-3790.

 • jacobsen, dag ingvar. Lars Groth: Future Organizational design. The scope for the IT-based Enterprise. ? 2000; Volum 3 (3).s 109 - 113.

 • jacobsen, dag ingvar. Den store lærerplagen. Fædrelandsvennen 2000. ISSN 0805-3790.

 • jacobsen, dag ingvar. Organisasjon og omgivelser - fange eller tilpasningsdyktig strateg? Endring av organisasjoner - motstand mot forandring. utenTitteltekst 2000.

 • jacobsen, dag ingvar. Forholdet mellom politikk og administrasjon på lokalt nivå - noen ulike bilder av situasjonen. utenTitteltekst 2000.

 • jacobsen, dag ingvar. Rammer for tjenesteyting - samfunnsmessige og organisatoriske. utenTitteltekst 2000.

 • jacobsen, dag ingvar. Forståelse av relasjonen tjenesteyter - bruker. Fokus på samfunnsmessige og organisatoriske rammer for tjenesteyting. Knutepunktkonferanse for helse- og sosialfag ved høyskolene. 2000.

 • jacobsen, dag ingvar. Organisasjonsteori i de økonomisk-administrative utdanninger - utfordringer og muligheter. Nettverkskonferanse for faglig ansatte med ansvar for undervisning i organisasjonsteori ved høyskolene på Vestlandet. 2000.

 • jacobsen, dag ingvar. Future Organization design. The Scope for IT-based Enterprises. Anmeldelse av Lars Groths bok. ? 2000; Volum 3 (3).s 109 - 113.

 • jacobsen, dag ingvar. Ledelse av offentlige organisasjoner - formelle og uformelle rammevilkår for ledelsen. utenTitteltekst 2000.

 • jacobsen, dag ingvar. The Norwegian Political System - An Overview. utenTitteltekst 2000.

 • jacobsen, dag ingvar. Klientrettet arbeid innenfor samfunnsmessige- og organisatoriske rammeverk. utenTitteltekst 2000.

 • jacobsen, dagingvar. Forholdet mellom politikk og administrasjon - klart skille eller "gråsone"?. utenTitteltekst 2000.

 • jacobsen, dag ingvar. Begynnelsen på slutten?. Fædrelandsvennen 2000. ISSN 0805-3790.

 • jacobsen, dag ingvar. Bruk av metaforer, rammer og perspektiver: tre innføringsbøker i organisasjonsteori. Nordiske organisasjonsstudier 1999; Volum 1 (1). ISSN 1501-8237.s 98 - 103.

 • jacobsen, dag ingvar. Managing increased part-time: Does part-time work imply part-time commitment? The effects of part-time work on organizational commitment. Evidence from ten institutions working with care for the elderly. 15ende Nordiska Företagsekonomiska Ämneskonferansen 1999.

 • jacobsen, dag ingvar. Blokkene er døde. Fædrelandsvennen 1999. ISSN 0805-3790.

 • jacobsen, dag ingvar. En valgordning til besvær. Fædrelandsvennen 1999. ISSN 0805-3790.

 • jacobsen, dag ingvar. Gjør det no'?. Fædrelandsvennen 1999. ISSN 0805-3790.

 • jacobsen, dag ingvar. Politikk og administrasjon - det umulige skillet. Etterutdanningskonferansen for statsvitere 1999.

 • jacobsen, dag ingvar. Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. utenTitteltekst 1999.

 • jacobsen, dag ingvar. Endring av organisasjoner - muligheter og problemer. utenTitteltekst 1999.

 • jacobsen, dag ingvar. The Norwegian political system. utenTitteltekst 1999.

 • jacobsen, dag ingvar. The relation between politics and administration. utenTitteltekst 1999.

 • jacobsen, dag ingvar. Forholdet mellom politikk og administrasjon - skille eller samarbeid?. utenTitteltekst 1999.