Flag icon Flag icon

Falck Mentzoni, Marie

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring.

- Bistå fakultetets seksjoner og institutt, med særlig ansvar for FUF og IFA
- Rapportering, analyser og utredninger
- Budsjettering bevilgning
- Oppfølging av budsjett og regnskap
- Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
- Oppfølging og rapportering på fakultetets strategiske midler.
- Generell økonomirådgivning