Flag icon Flag icon

Hartveit, Sjur

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag