Foto: Stine Eriksen

Flag icon Flag icon

Sigbjørn Engstad

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring.

 

- Bistå fakultetets institutt, med særlig ansvar for Institutt for medisinsk biologi og Institutt for psykologi
- Rapportering, analyser og utredninger
- Budsjettering bevilgning
- Oppfølging av budsjett og regnskap
- Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
- Generell økonomirådgivning