Foto: Fotograf: Ernst Furuhatt

Flag icon Flag icon

Larssen, Hanne Edvine

Førsteamanuensis
Kunstakademiet

Stillingsbeskrivelse:

Edvine Larssen er kunstner, utdannet ved: Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet NTNU. PhD. ekvivalent, 2018 , CCA Kitakyushu, Japan, International Artist Research Programme, Post Graduate Diploma, 2007, Kunstakadmiet i Trondheim NTNU, MFA 2005, Kingston University, London, Fine Art Sculpture, Ba. with Honours, 2001. Hun underviser for tiden i et vikariat som førsteamanuensis ved Kunstakademiet UiT med hovedansvar for BFA2 og BFA3. Hun arbeider også som kunstner og forsker på et Post.Doc.nivå i det tverrfaglige forskningsprosjektet 3F (Fellesskapte forståelser av fellesskap) i samarbeid med Sosiologisk Poliklinkk, Trondheim og LevArt, et kuratorisk samtidskunstprosjekt i offentlig regi i Levanger. 3F er ledet av professor i sosiologi ved NTNU - Aksel Tjora, som en del av det nordiske forskningsprosjektet: Kunst og sosiale fellesskap, initiert og finansiert av Norsk kulturråd. Larssens rolle er hovedsakelig knyttet opp mot metodeutvikling i skjæringspunktet kunstnerisk utviklingsarbeid og sosiologi. Hun har tidligere hatt undervisningsoppdrag ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU, både som veileder for Master og Bachelor, samt holdt skrivekurs for Bachelor. Hun har fungert som midtveis-opponenent for stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved arkitektutdanningen NTNU. Hun har vært moderator og veileder i stipendiatseminar for PKU (Program for kunstnerisk utviklingsarbeid), hun har arbeidet som veileder ved SAAR (Summer Academy for Artistic Research) for stipendiater fra hele norden, og hun har gjennomført uttallige undervisningsturneer i Den Kulturelle Skolesekken og hatt sensoroppdrag ved Kunstakademiet UiT og NTNU, og ved OsloMet. Hun fungerer for tiden også som mentor i mentorordningen for yngre kunstnere gjennom NNKS (Nord Norsk Kunstnersenter). Hun er for tiden styremedlem av UKS (Unge Kunstneres Samfunn), og TSSK (Trøndelag senter for samtidskunst), og har tidligere hatt styreverv i Trondheim kunstmuseum, TBK (Trøndelag bildende kunstnere) og har vært stipendiatrepresentant i NRKU (Nasjonalt Råd for Kunstnerisk Utviklingsarbeid). Hun har ellers gjennomført flere oppdrag som kunstfaglig konsulent for KORO.

Se for øvrig presentasjon på: www.edvinelarssen.com
CV

 

 

Arbeider i CRIStin


  • Larssen, Hanne Edvine. At any given moment. 2016 ISBN 978-82-690297-1-0.

  • Larssen, Edvine. Theatrical, but not theatre. Architectonic, but not architecture. Sculptural, but not sculpture. What 間[Ma] does, or what 間[Ma] could do. As a traveling concept journeying through a series of site bound artworks made for disparate spaces in Norway 2013 – 2016.. 2018 ISBN 978-82-7551-209-1.

  • Larssen, Edvine. Theatrical, but not theatre. Architectonic, but not architecture. Sculptural, but not sculpture.. 2017.

  • Larssen, Edvine. Situations/Situasjoner. Performativt verk 2017-12-02 - 2018-01-07 2017.

  • Larssen, Edvine. At any given moment. 2015.

  • Larssen, Edvine. Pust.. Installasjon 2015-08-08 - 2015-08-25 2015.

  • Larssen, Hanne Edvine. At any given moment. Deep Sites. En internasjonal utstilling bestående av en serie soloverk. (data) 2014-09-07 - 2014-09-20 2014.

  • Larssen, Hanne Edvine. Unforgettable Vision of Darkness. Installasjon 2013-11-01 - 2013-11-24 2013.