Varvara Alekseeva.jpg

Flag icon Flag icon

Varvara Alekseeva

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

o   Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for RKBU Nord 

o   Rapportering, analyser og utredninger

o   Budsjettering bevilgning

o   Oppfølging av budsjett og regnskap

o   Utviklingsoppgaver innen fagfeltet

o   Generell økonomirådgivning
CV

Utdanning:

Mastergrad i "Business Creation and Entrepreneurship", Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, 2018 

Mastergrad i "Innovation and Strategic Management", NEFU i Jakutsk, 2014

Hovedfag (5-årig grad) i økonomi, NEFU i Jakutsk, 2012