Arbeider i CRIStin


  • Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. 2019.

  • Aure, Marit; Hansen, Tina; Pettersen, Ida Martine. Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) tekstverksted 2019-02-13 - 2019.

  • Pettersen, Ida Martine; Aure, Marit. Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb – hvorfor er det likevel vanskelig?. (fulltekst) (prosjekt) Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2019.