Arbeider i CRIStin


  • Anderson, Tim; Berg-Olsen, Einar; Skogdal, Elin. E-Songbook - Empowering Children through Assistive Music Technology. Vidarforlaget AS 2018 ISBN 978-82-7990-317-8.s 139 - 177.