Arbeider i CRIStin


 • Balteskard Rinde, Ludvig; Morelli, Vania Maris; Småbrekke, Birgit; Mathiesen, Ellisiv B.; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Smith, Erin N.; Rosendaal, Frits Richard; Frazer, Kelly A.; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Effect of prothrombotic genotypeson the risk of venous thromboembolism in patients withand without ischemic stroke. The Tromsø Study. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2019; Volum 17 (5). ISSN 1538-7933.s 749 - 758.s doi: 10.1111/jth.14410.

 • Mathisen Hald, Erin; Rinde, Ludvig Balteskard; Løchen, Maja-Lisa; Mathiesen, Ellisiv B.; Wilsgaard, Tom; Njølstad, Inger; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Atrial Fibrillation and Cause-Specific Risks of Pulmonary Embolism and Ischemic Stroke. Journal of the American Heart Association 2018; Volum 7 (3). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.117.006502.

 • Lind, Caroline; Småbrekke, Birgit; Rinde, Ludvig Balteskard; Hindberg, Kristian; Mathiesen, Ellisiv B.; Johnsen, Stein Harald; Arntzen, Kjell Arne; Njølstad, Inger; Lijfering, Willem M.; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of Venous Thromboembolism on the Formation and Progression of Carotid Atherosclerosis: The Tromsø Study. TH Open 2017. ISSN 2512-9465.s doi: 10.1055/s-0037-1603983.

 • Småbrekke, Birgit; Rinde, Ludvig Balteskard; Mathisen Hald, Erin; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Johnsen, Stein Harald; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas; Lijfering, Willem M.. Repeated measurements of carotid atherosclerosis and future risk of venous thromboembolism: the Tromsø Study. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2017; Volum 15 (12). ISSN 1538-7933.s 2344 - 2351.s doi: 10.1111/jth.13858.

 • Rinde, Ludvig Balteskard; Småbrekke, Birgit; Mathisen Hald, Erin; Brodin, Ellen Elisabeth; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Løchen, Maja-Lisa; Wilsgaard, Tom; Brækkan, Sigrid Kufaas; Vik, Anders; Hansen, John-Bjarne. Myocardial infarction and future risk of cancer in the general population?the Troms? Study. European Journal of Epidemiology (EJE) 2017; Volum 32. ISSN 0393-2990.s 193 - 201.s doi: 10.1007/s10654-017-0231-5.

 • Rinde, Ludvig Balteskard; Småbrekke, Birgit; Mathiesen, Ellisiv B.; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Hald, Erin Mathiesen; Wilsgaard, Tom; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Ischemic Stroke and Risk of Venous Thromboembolism in the General Population: The Tromsø Study. Journal of the American Heart Association 2016; Volum 5 (11). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.116.004311.

 • Småbrekke, Birgit; Balteskard Rinde, Ludvig; Hindberg, Kristian; Hald, Erin Mathiesen; Vik, Anders; Wilsgaard, Tom; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Hansen, John-Bjarne; Brækkan, Sigrid Kufaas. Atherosclerotic risk factors and risk of myocardial infarction and venous thromboembolism; Time-fixed versus time-varying analyses. The Troms? Study. PLOS ONE 2016; Volum 11 (9). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0163242.

 • Balteskard Rinde, Ludvig; Lind, Caroline; Småbrekke, Birgit; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Wilsgaard, Tom; Løchen, Maja-Lisa; Hald, Erin Mathiesen; Vik, Anders; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of incident myocardial infarction on the risk of venous thromboembolism: the Tromsø Study. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 14 (6). ISSN 1538-7933.s 1183 - 1191.s doi: 10.1111/jth.13329.

 • Meknas, Dana; Balteskard Rinde, Ludvig. Ludvig disputerer knappe seks måneder etter endt medisinstudie. (fulltekst) 2018.

 • Rinde, Ludvig Balteskard. Hjerneslagpasienter er under høy risiko for venøs blodpropp den første tiden etter slaget. (fulltekst) 2017.

 • Rinde, Ludvig Balteskard. Hjerteinfarkt dobler risikoen for å få en kreftdiagnose. (fulltekst) 2017.

 • Rinde, Ludvig Balteskard; Meknas, Dana. Hjerteinfarkt dobler risikoen for å få en kreftdiagnose. (fulltekst) 2017.

 • Balteskard Rinde, Ludvig. Kan blodtypen din si noe om risikoen for kardiovaskulære sykdommer?. (fulltekst) 2016.

 • Rinde, Ludvig Balteskard. ØKT BLODPROPPRISIKO ETTER HJERTEINFARKT. (fulltekst) 2016.

 • Balteskard Rinde, Ludvig. Er kombinasjonen av kroppshøyde og inaktivitet forbundet med økt risiko for blodpropp?. (fulltekst) 2015.

 • Småbrekke, Birgit; Balteskard Rinde, Ludvig; Ellingsen, Trygve. Kan en blodprøve avsløre fremtidig risiko for kreft?. (fulltekst) 2015.

 • Balteskard Rinde, Ludvig. Øker venøs blodpropp risikoen for å dø?. (fulltekst) 2014.