Flag icon Flag icon

Karisari, Vebjørn

Avdelingsingeniør / Jordobservasjon
Institutt for fysikk og teknologi
Medlem i forskergruppe